Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni uvid u izradu programa gospodarenja za privatne šumoposjednike

Ministarstvo poljoprivrede i izvođač radova Pro Silva d.o.o. pozivaju sve zainteresirane na javni uvid i javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja za šume šumoposjednika u gospodarskoj jedinici „Turopoljske šume“.

Gospodarskom jedinicom obuhvaćene su katastarske općine: Donja Lomnica, Gradići, Kurilovec, Lukavec, Mraclin, Šiljakovina, Velika Buna, Vukovina, Podvornica, Odra, Odranski Obrež, Brezovica i Blato.
Javni uvid će biti moguć od 06. srpnja 2020. godine do 20. srpnja 2020. godine u prostorijama Šumarije Velika Gorica, Kneza Branimira 1, 10410 Velika Gorica, radnim danom od 08 do 14 sati.

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu: Pro Silva d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, 10020 Zagreb, ili na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Stubička 509, 10298 Bistra, te e-mail: denis.stojsavljevic@pro-silva.hr
Javna rasprava održati će se 21. srpnja 2020. godine s početkom u 11 sati, u prostorijama Opčine Kravarsko, na adresi Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko.

Tijekom javne rasprave šumoposjednici će biti upoznati s osnovnim odredbama Zakona o šumama vezanima za gospodarenje šumama šumoposjednika.
Raspravu će voditi ispred Ministrastva poljoprivrede dipl.ing.šum. Bernard Jakopec i ispred Pro Silve d.o.o. dipl.ing.šum. Denis Stojsavljević.