Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na predmetnim katastarskim česticama

Na temelju članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se Javni poziv. Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na predmetnim katastarskim česticama u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi, kao i nositelji prava na katastarskim česticama koje graniče s predmetnim katastarskim česticama:

- k.č. 291/3, 291/4, 293, 295/2, 296, 297/1, 297/2, 298/1, 298/2, 298/3, 299, 306, 308, 309, 310, 311/1, 312/1, 312/2, 313, 316/5, 316/13, 316/14, 316/22, 316/23, 500/2, 501 u k.o. STARO ČIČE (Mbr: 331821)
- k.č. 564/19, 592/2 u k.o. NOVO ČIČE (Mbr: 331724)
- k.č. 5329/2, 5333, 5334/1, 5334/2, 5335, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5373/4, 5374, 5375, 5376, 5378/1, 5378/2, 5378/3, 5378/4, 5379, 5380, 5381/1, 5381/2, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399 u k.o. VELIKA GORICA (Mbr: 331902)

o izlaganju geodetskih elaborata za provedbu lokacijskih dozvola za pješačko-biciklističku stazu od Velike Gorice do jezera Čiče, i pješačko-biciklističku stazu od križanja D-30 i ŽC 3041 do naselja Staro Čiče, na javni uvid.

Akt koji je osnova za izradu elaborata je:
Lokacijska dozvola, klasa: UP/I-350-05/22-01/12, urbroj: 238-31-01/144-22-6, Velika Gorica, 25.7.2022.
Lokacijska dozvola, klasa: UP/I-350-05/22-01/13, urbroj: 238-31-01/144-22-6, Velika Gorica, 29.07.2022.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 31. listopada 2022. godine u vremenu od 8:30 do 14:00 sati u prostorijama tvrtke NI-AL d.o.o. u Velikoj Gorici, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2.