Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodovodna mreža naselja Dubranec

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2.b skupine – Vodovodna mreža naselja Dubranec II,
na katastarskim česticama 1429, 791, 792/1, 792/2, 793/1, 1349, 831, 830/1, 798, 797, 1395, 435/1, 435/2, 436/2, 438, 1322, 444, 1324, 442/4, 446, 447, 410, 409/2, 448/3, 448/2, 449/2, 449/1 i 1318, sve k.o. Dubranec, te, 1151, 55/2, 1153, 1150, 61/1, 61/2, 60, 55/1, 54/2, 1152, 50/1, 1149, 114, 46/1, 119, 120, 121, 40, 1147 i 1146, sve k.o. Vukomerić.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.05.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.