Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Izvješće o tržištu nekretnina na području Grada Velike Gorice za 2016. godinu

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, podnosi Izvješće o tržištu nekretnina na području Grada Velike Gorice za 2016. godinu

Na administrativnom području Grada Velike Gorice, u vremenskom periodu od 01.01.-31.12.2016. godine, ostvaren je promet nekretninama kako slijedi u tablici:

Vrsta nekretnine

Broj nekretnina u prometu

Udio u ukupnom broju nekretnina u prometu (%)

Ukupna vrijednos kupoprodaja iz ugovora (kn)

ST – stan/apartman

111

20,18

40.090.117,42

OK – stambeni objekt (kuća)

3

0,55

829.151,94

PZG – poslovne zgrade

1

0,18

4.123.936,14

PP – poslovni prostor

20

3,64

6.300.741,62

G – garaža

15

2,73

590.552,66

PMG – parkirno garažno mjesto

4

0,73

283.530,68

RZ – različite nekretnine

392

71,27

172.844.955,37

OS – ostalo

1

0,18

6.700,00

GZ – građevinsko zemljište

3

0,55

1.020.265,30

UKUPNO

550

100%

226.089.951,13

Podaci iz gornje tablice su izvedeni iz sustava eNekretnine, te je izvješće izrađeno temeljem neevalurianih podataka preuzetih od Porezne uprave.