Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: spojni cjevovod Kozjača - Šiljakovina


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – spojni cjevovod Kozjača – Šiljakovina, 2. skupine,
na k.č.br. 511, 486, 487, 502, 840, 834, 838, 503/3, 833, 822/5, 681, 813/1, 671/7, 671/14, 671/3, 805, 803, 802/2, 802/1, sve k.o. Šiljakovina i k.č.br. 1987, 1988, 487 k.o. Kozjača.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.06.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.