Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za prodaju građevinskog kontejnera u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/2015 i 6/2015) i Zaključka Gradonačelnika o provedbi natječaja za prodaju građevinskog kontejnera u vlasništvu Grada Velike Gorice, KLASA: 940-01/17-001/162, URBROJ: 238-31-13/02130-2017-1 od 04. prosinca 2017. godine, Gradonačelnik raspisuje Natječaj za prodaju građevinskog kontejnera u vlasništvu Grada Velike Gorice
» Opširnije

Obavijesti

Zbog porasta vodostaja Save uvedene redovne mjere od poplave

Temeljem Državnog plana obrane od poplava (Narodne novine broj 84 /2010. god.) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava (Hrvatske vode, srpanj 2015. i ožujak2017. godine), a vezano na visinu vodostaja rijeke Save na mjerodavnom vodomjeru Rugvica, na kojem je dana 16.12.2017. u 10 sati zabilježen vodostaj 726 cm s tendencijom porasta, uvedene su redovne mjere od poplave na navedenom području.

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodoopskrbna mreža naselja Lekneno - Trnje

» Opširnije

Obavijesti

Obavijest dobitnicima stipendije Grada Velike Gorice

stipendije5Svečana dodjela stipendija Grada Velike Gorice održat će se 14. prosinca 2017., u Vjenčanoj sali, u prizemlju Gradske uprave. Podjela Ugovora o stipendiranju za učenike biti će u 9,00 sati, a za studente u 10,00 sati.
» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građevina stambene namjene - smještaj sezonskih radnika

» Opširnije

Obavijesti

Najava 5. sjednice Gradskog vijeća

vijece5. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 11. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.
» Opširnije

Obavijesti

Obavijest za dobitnike stipendije Grada Velike Gorice

stipendije3Potpisivanje Ugovora o stipendiranju za školsku godinu 2017./2018. biti će u ponedjeljak 4. prosinca 2017. od 8,00 do 15,00 sati i u utorak, 5. prosinca od 10,00 do 17,00 sati, u sobi 314 u zgradi gradske uprave.
» Opširnije

Obavijesti

Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provedbu programa i projekata iz područja poljopreivrede, lovstva i zaštite životinja u 2017. godini

» Opširnije

Obavijesti

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Sop Bukevski

Na temelju članka 23. stavak 1. alineja 8., članka 33. i članka 34. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/2013) Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave utvrđuje i objavljuje rezultate izbora provedenih 26. studenog 2017. godine za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Sop Bukevski
» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodovodna mreža naselja Kostanjevec i Šiljakovina

» Opširnije