Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja za 2018. godinu

Temeljem članka 8. Pravilnika o dodjeli potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 1/2018. ) raspisan je Natječaj za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja za 2018. godinu.

I. Predmet i trajanje natječaja

Predmet ovog Natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava (potpora) za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja.

Natječaj će se objaviti na stranicama Grada Velika Gorica.

Zahtjevi se podnose do 13.4.2018. godine

II. Korisnici potpora

Korisnici potpore su obrti i trgovačka društva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem na području Grada Velike Gorice te ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da posjeduju dozvolu (licencu)
- da im se pogoni i radionice za izvođenje praktične nastave nalaze na
području Grada Velike Gorice
- da osiguravaju novčanu naknadu naučnicima

III. Popis obrtničkih zanimanja:

1. alatničar
2. autoelektričar
3. autolakirer
4. autolimar
5. automehaničar
6. automehatroničar
7. bravar
8. dimnjačar
9. elektroinstalater
10. elektromehaničar
11. elektroničar-mehaničar
12. fotograf
13. frizer
14. instalater grijanja i klimatizacije
15. instalater kućnih instalacija
16. kemijski čistač
17. klesar
18. konobar
19. kozmetičar
20. krojač
21. kuhar
22. limar
23. mesar
24. pediker
25. plinoinstalater
26. puškar
27. slastičar
28. soboslikar ličilac
29. staklar
30. stolar
31. strojobravar
32. tapetar
33. tokar
34. trgovac
35. vodoinstalater
36. zidar
37. zlatar

IV. Namjena sredstava

Sredstva potpore namijenjena su za troškove koje korisnik potpore ima u provođenju praktične nastave.

V. Kriterij za dodjelu potpora

Kriterij za dodjelu potpora je broj naučnika.
Potpora se može ostvariti s osnova najviše dva mentora po obrtu ili trgovačkom društvu, a broj naučnika po mentoru može biti najviše 3.

VI. Visina potpora

Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom broju naučnika.
Maksimalni iznos potpore po naučniku iznosi 3.000,00 kuna

VII. Postupak odobravanja i dodjele potpora

Zahtjev za dodjelu potpore s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu putem Upravnog odjela za poduzetništvo, investicije i fondove EU.

Uz Zahtjev za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja
prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Ispunjen obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
2. Ispunjen obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
3. Ispunjen obrazac Skupne izjave
4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana
5. Izvadak iz obrtnog registra (obrti)
6. Izvadak iz sudskog registra (trgovačka društva)
7. Presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u (trgovačka društva)
8. Presliku licence
9. Presliku ugovora o naukovanju/praktičnoj nastavi
10. Dokaz o uplaćenim naknadama naučnicima (za period 10,11,12/2017. i 1,2/2018.)
- preslika izvoda žiro računa obrtnika/trgovačkog društva, na kojem je vidljiva
uplata naknade naučnicima
11. Upravna pristojba od 20 kuna

Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja za 2018. godinu, obrazac Izjave o korištenim državnih potporama male vrijednosti, obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba i obrazac Skupne izjave mogu se podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU ili na stranicama Grada Velike Gorice ( www.gorica.hr)

Gradonačelnik donosi Zaključak o utvrđivanju Liste za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja na prijedlog Povjerenstva, a odobrena sredstva (potpora) isplaćuju se na žiro račun korisnika sredstava po potpisu Ugovora.

Zahtjevi za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanje za 2018. godinu dostavljaju se OSOBNO do 13. travnja 2018 na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Šetalište Franje Lučića 15
Povjerenstvu za dodjelu potpora

VII. Objava rezultata natječaja

Svi podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 35 dana od dana zaključenja natječaja.

VIII. Ostale informacije

Sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Velika Gorica, Šetalište F. Lučića 15 ili na telefon: 555 9436

Priloženo:

Obrasci (ZIP)