Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Velike Gorice

energetska-efikasnost-zgradaGrad Velika Gorica podupire ugradnju energetski učinkovite stolarije i fasada na obiteljskim kućama te je s tim ciljem u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području grada Velike Gorice.

Naime, ovim projektom sufinancirat će se mjere energetske učinkovitosti (mjere EnU) tj. troškovi nabave i ugradnje toplinske zaštite vanjske ovojnice (fasade), energetski učinkovite vanjske stolarije te energetski učinkovitog sustava grijanja i prozračivanja u 33 kućanstava na području grada Velike Gorice.

Natječaj je raspisan 1. kolovoza 2014. godine te objavljen na službenoj internetskoj stranici www.gorica.hr, a prijave će se zaprimati 45 dana od dana objave. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava koja će se isplaćivati u obliku vrijednosnog kupona mogu ostvariti fizičke osobe na postojećoj obiteljskoj kući u osobnom vlasništvu ili vlasništvu člana/članova uže obitelji s prebivalištem na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi mjera EnU.

Pojedini korisnik može ostvariti sufinanciranje u iznosu 50% prihvatljivih troškova tj. u maksimalnom iznosu od 37.500,00 kn, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 40%, a Grad Velika Gorica 10% troškova.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave se na adresu Grad Velika Gorica, Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Trg kralja Tomislava 34, 10 409 Velika Gorica, s naznakom : Projekt EnU – Prijava – Ne otvaraj.

Cjelovit tekst natječaja i prateće obrasce možete pronaći u prilogu.

Priloženo:

1. Javni natječaj

(Preuzmi kao MS Word) (Preuzmi kao PDF)

2. Prijavni obrazac

(Preuzmi kao MS Word) (Preuzmi kao PDF)

3. Izjava o odustajanju

(Preuzmi kao MS Word) (Preuzmi kao PDF)

4. Zahtjev za isplatu subvencije

(Preuzmi kao MS Word) (Preuzmi kao PDF)

Dodatak:

Pravilnik za provedbu Projekta sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Velike Gorice (PDF)