Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće | Obavijesti

Obavijest o održavanju 4. sjednice Gradskog vijeća

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice održat će se 23. studenog 2009. godine u 17,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Velike Gorice za 2008. godinu
2. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Ščitarjevo
3. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
4. Prijedlog Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Velike Gorice
5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
7. Prijedlog Zaključka o izboru članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice
8. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za popis birača
9. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Vukovina
10. Prijedlog Mišljenja o nacrtu konačnog prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije

U prilogu možete pronaći cjelovite materijale za 4. sjednicu Gradskog vijeća:

4. sjednica – materijali (ZIP)