Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Prostorni planovi

Za preuzimanje dokumenta kliknite na naziv plana.

VAŽEĆI PROSTORNI PLANOVI

Prostorni plan uređenja Grada Velike Gorice

Pročišćeni tekst i grafika Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SG GVG 03/2015
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SG GVG 02/2015
Odluka o izmjeni odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SG GVG 06/2014
II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SG GVG 05/2014
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SG GVG 06/2008
Prostorni plan uređenja Grada Velike Gorice SG GVG 10/2006

Urbanistički planovi uređenja (UPU-i)

UPU naselja Velika Gorica SG GVG 04/2012
UPU Radne zone Rakitovec SG GVG 03/2005
UPU Vukovinsko polje SG GVG 13/2007
UPU naselja Novo Čiče SG GVG 01/2010
UPU naselja Lukavec SG GVG 05/2010
UPU naselja Donja Lomnica SG GVG 05/2010
UPU naselja Velika Mlaka SG GVG 01/2011
UPU naselja Gradići SG GVG 09/2011
UPU gospodarske zone Kušanec-istok SG GVG 01/2011
UPU ŠRC Jezero Novo Čiče SG GVG 09/2012
UPU naselja Staro Čiče SG GVG 03/2016

Detaljni planovi uređenja (DPU-i)

DPU Andrije Kačića Miošića SG GVG 04/2006
DPU Groblje Kušanec SG GVG 08/2007
DPU Istok SG GVG 06/2008
DPU Sjever I SG GVG 06/2008
DPU Sjever II SG GVG 08/2008
DPU Športsko-rekreacijskog centra Velika Gorica SG GVG 06/2008
DPU proširenja groblja Dubranec SG GVG 02/2009
DPU proširenja groblja Ščitarjevo SG GVG 14/2009

PROSTORNI PLANOVI U IZRADI

UPU naselja Vukovina U tijeku je izrada prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu
I. izmjena i dopuna UPU naselja Velika Gorica Odluka o izradi SG GVG 03/2016
I. izmjena i dopuna UPU PZ “Vukovinsko polje” Odluka o izradi SG GVG 03/2016