Grad Velika Gorica

Prostorni planovi

Za preuzimanje dokumenta kliknite na naziv plana.

VAŽEĆI PROSTORNI PLANOVI

Prostorni plan uređenja Grada Velike Gorice

Pročišćeni tekst i grafika Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SG GVG 07/2023
V. Ciljane i izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SG GVG 03/2023
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SG GVG 02/2015
Odluka o izmjeni odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SG GVG 06/2014
II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SG GVG 05/2014
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SG GVG 06/2008
Prostorni plan uređenja Grada Velike Gorice SG GVG 10/2006

Urbanistički planovi uređenja (UPU-i)

Pročišćeni tekst i grafika UPU naselja Velika Gorica SG GVG 07/2023
UPU naselja Velika Gorica SG GVG 04/2012
Ciljane izmjene i dopune UPU naselja Velika Gorica SG GVG 03/2023
II. Ciljane izmjene i dopune UPU naselja Velika Gorica SG GVG 03/2023
UPU Radne zone Rakitovec SG GVG 03/2005
I. izmjene i dopune UPU Radne zone Rakitovec SSG GVG 3/2020
UPU Vukovinsko polje SG GVG 13/2007
UPU naselja Novo Čiče SG GVG 01/2010
UPU naselja Lukavec SG GVG 05/2010
UPU naselja Donja Lomnica SG GVG 05/2010
UPU naselja Velika Mlaka SG GVG 01/2011
UPU naselja Gradići SG GVG 09/2011
UPU gospodarske zone Kušanec-istok SG GVG 01/2011
UPU ŠRC Jezero Novo Čiče SG GVG 09/2012
UPU naselja Staro Čiče SG GVG 03/2016

Detaljni planovi uređenja (DPU-i)

DPU Andrije Kačića Miošića SG GVG 04/2006
DPU Groblje Kušanec SG GVG 08/2007
DPU Istok SG GVG 06/2008
DPU proširenja groblja Dubranec SG GVG 02/2009
DPU proširenja groblja Ščitarjevo SG GVG 14/2009

PROSTORNI PLANOVI U IZRADI

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SGGVG 8/23
IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SGGVG 5/19
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice, KLASA: 350-07/2019-01/60, URBROJ:238-31-13/02130-19-1 od 12.07.2019. godine
Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice
Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec SG GVG 09/2019
Odluka o izradi I. izmj i dop UPU GZ Kušanec-istok SG GVG 09/2019

PLANOVI KOJI SU PRESTALI VAŽITI

DPU VG sjever I SG GVG 6/2008 Odluka o zasebnom stavljanju izvan snage SG GVG 5/2019
DPU VG sjever II SG GVG 8/2008 Odluka o zasebnom stavljanju izvan snage SG GVG 5/2019
DPU ŠRC VG SG GVG 2/2020 Odluka o zasebnom stavljanju izvan snage DPU ŠRC VG

ZASEBNO STAVLJANJE IZVAN SNAGE