Grad Velika Gorica

Obrasci - zahtjevi za gradnju

UPRAVNI

Obrazac 1 – Građevinska dozvola – bez prethodne lokacijske dozvole
Obrazac 2 – Građevinska dozvola – na temelju lokacijske dozvole
Obrazac 3 – Izmjene i dopune građevinske dozvole
Obrazac 4 – Građevinska dozvola za pripremne radove
Obrazac 5 – Izmjena građevinske dozvole glede promjene investitora
Obrazac 6 – Rješenje o produljenju građevinske dozvole
Obrazac 7 – Lokacijska dozvola
Obrazac 8 – Izmjene i dopune lokacijske dozvole
Obrazac 9 – Lokacijska dozvola – produljenje
Obrazac 10 – Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Obrazac 11 – Dozvola za promjenu namjene i uporabu
Obrazac 12 – Uporabna dozvola
Obrazac 13 – Privremena uporabna dozvola
Obrazac 14 – Uporabna dozvola na temelju akta izdanog do 01.10.2007. godine
Obrazac 15 – Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15.02.1968. godine

NEUPRAVNI

Obrazac 16 – Lokacijska informacija
Obrazac 17 – Uvjerenje o statusu – namjeni zemljišta (AKTI I MIŠLJENJA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA)
Obrazac 18 – Izdavanje potvrda glavnog projekta
Obrazac 19 – Potvrda o usklađenosti parcelacijskog elaborata s planom ili izdanim aktom
Obrazac 20 – Prijava početka građenja
Obrazac 21 – Prijava početka građenja na temelju Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima
Obrazac 22 – Prijava početka pokusnog rada
Obrazac 23 – Prijava početka uklanjanja
Obrazac 24 – Potvrda elaborata etažiranja zgrade
Obrazac 25 – Potvrda o dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera
Obrazac 26 – Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Obrazac 27 – Obavijest o načinu provedbe Zakona o prostornom uređenju i drugih propisa
Obrazac 28 – Obavijest o načinu provedbe Zakona o gradnji i drugih propisa