Grad Velika Gorica

Vijesti

Velikoj Gorici odobreno 5,4 milijuna kuna za biciklističku infrastrukturu

radarNešto više 5,4 milijuna kuna odobreno je Gradu Velikoj Gorici za projekt biciklističke staze koja će spojiti Veliku Goricu i Staro Čiče. Riječ je o projektu kojim će se biciklistička staza urediti na trasi stare ceste kod radara.

Danas je potvrđena Odluka o sufinanciranju projekta ”Poboljšanje sustava biciklističke infrastrukture na području Grada Velike Gorice” prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Sustav biciklističkih staza na području Urbane aglomeracije Zagreb”, u okviru Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Projekt se sufinancira sa 85% u ukupnom iznosu od 5.417.677,52 kn, dok će preostalih 956 tisuća kuna osigurati Grad Velika Gorica.

– U okviru projekta predviđena je izgradnja nove biciklističke staze s javnom rasvjetom dužine 3.115 metara između Velike Gorice i Starog Čiča, uz jezero Vukovina i stari radar, a kojim se nastoji između ostalog riješiti problem nastajanja divljih deponija na predmetnom području. Ujedno, projektom je predviđeno i postavljanje ukupno 61 rasvjetnog stupa na postojećoj biciklističkoj stazi između Velike Gorice i Velike Mlake koja je ukupne dužine 2.840 metara – poručio je v.d. gradonačelnika Krešimir Ačkar.