Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest umirovljenicima: isplata božićnica od 23. studenoga

umirovljeniciObavještavamo umirovljenike s prebivalištem na području Grada Velike Gorice, koji imaju mirovinu do 2.000,00 kuna, kako mogu ostvariti pravo na isplatu božićnice. Mjerilo za isplatu predstavlja iznos u stavci ″mirovina″, bez zaštitnog dodatka ili drugog doplatka.

1. Umirovljenici koji su prošle godine ostvarili pravo na božićnicu te su upisani u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate božićnice ne moraju ponovno predavati Zahtjev Gradu te božićnicu mogu preuzeti u FINA-i.

Isplata božićnice bit će u poslovnicama FINA-e, u razdoblju od 23.11.2020. – 24.12.2020. godine.

2. Umirovljenici koji su ostvarili pravo na mirovinu tijekom ove godine ostvaruju pravo na božićnicu temeljem podnošenja propisanog Obrasca za prijavu u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate božićnice uz kojeg je potrebno priložiti slijedeće dokaze:
• dokaz o prebivalištu (kopija osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu),
• dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine za prethodni mjesec ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a ne starija od mjesec dana ili Rješenje o mirovini),
• kopija dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB umirovljenika.

Obrazac se može preuzeti na web stranici Grada Velike Gorice www.gorica.hr te na porti gradske uprave.

Obrazac i pripadajuće priloge umirovljenici koji prvi put ostvaruju pravo na božićnicu predaju u Gradsku upravu, Trg kralja Tomislava 34, na porti, od 08.00. – 15.00 sati. Prijave se zaprimaju do 27.11.2020. godine.

Umirovljenici koji predaju Obrazac za upis u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate božićnice do 27.11.2020., i koji prvi put ostvaruju pravo na božićnicu moći će božićnicu preuzeti u FINA-i od 10.12.-24.12.2020.godine.

Umirovljenicima koji primaju mirovinu do 1.000,00 kuna bit će isplaćena božićnica u iznosu od 400,00 kuna, a umirovljenicima koji primaju mirovinu od 1.000,01 kune do 2.000,00 bit će isplaćena božićnica u iznosu od 200,00 kuna.

Kako bi preuzeli božićnicu umirovljenici moraju doći osobno, ponijeti osobnu iskaznicu te dokument iz kojeg je vidljiv OIB.

U slučaju spriječenosti dolaska umirovljenika, božićnicu može preuzeti i druga osoba koja mora predočiti svoju osobnu iskaznicu te osobnu iskaznicu i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika božićnice.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na broj tel 6269-918 ili 6269-938.

Obrazac (MS Word)