Grad Velika Gorica

Obavijesti

Savjetovanje s javnošću: Strategija izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom

inv2Od 08.06. do 07.07.2020. na savjetovanju s javnošću je Strategija izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2020.-2024. godine.

Cilj III. velikogoričke strategije je stvaranje uvjeta za aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim životnim područjima te sprečavanje diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti.

Strategija se ostvaruje kroz različite vidove financijske pomoći te pružanje različitih socijalnih i zdravstvenih usluga. Nositelji mjera i aktivnosti su Grad Velika Gorica, ustanove i trgovačka društva u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada, odgojno-obrazovne ustanove, ustanove zdravstva i socijalne skrbi te civilni sektor.

Pravni temelj za donošenje Strategije izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2020.-2024. godine je Nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017.-2020. godine. U završnim odrednicama Nacionalne strategije definirana je obaveza jedinica lokalne i područne samouprave da izrade lokalne strategije/programe, u svrhu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Strategija izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2020.-2024. godine (ZIP)