Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće | Obavijesti

Obavijest o 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice


KLASA: 021-04/2009-01/97
URBROJ: 238-33-02-2009-3
Velika Gorica, 10. prosinca 2009. g.

OBAVIJEST
o 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

14. prosinca 2009. godine (ponedjeljak) u 17,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

DNEVNI RED

1. a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o prestanku i utvrđivanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
b) Polaganje prisege vijećnika
2. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za popis birača
3. Prijedlog Zaključka o predstavniku Gradskog vijeća u Povjerenstvo za povrat imovine urbarskih zemljišnih zajednica Turopolja i zemljišne zajednice POT-a

TAJNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Mirjana Pontoni, dipl. iur., v.r.

Dokumenti:

Materijali za sjednicu (ZIP)