Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće | Obavijesti

Dnevni red 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice održat će se u utorak 29. rujna 2009. s početkom u 15,00 sati i u srijedu 30. rujna 2009. s početkom u 17,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Za 29. rujna predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2009. godinu,
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli proračunskih sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2009. godinu,
3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2009. g.,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2009. godinu,
5. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice,
6. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelovanju upravnih tijela Grada Velike Gorice,
7. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Velike Gorice,
9. Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Veliku Goricu,
10. Prijedlog Odluke o imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Velike Gorice,
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Velike Gorice,
12. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja,
13. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Ciciban»
14. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Velika Gorica»
15. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica
16. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Gradske knjižnice Velika Gorica
17. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Muzeja Turopolja
18. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica
19. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica
20. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske i pokretanje postupka izvlaštenja

Za 30. rujna predložena je tematska točka:

21. a) Prijedlog Zaključka o davanju podrške zahtjevu ovlaštenika zemljišnih zajednica da Sabor Republike Hrvatske donese zakone o povratu imovine i ustanovljenju zemljišnih zajednica
b) Prijedlog Zaključka o podršci Zemljišnim zajednicama za povrat njihove oduzete imovine