Grad Velika Gorica

Proračun Grada Velike Gorice

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu

Proračun za 2020. godinu

I. izmjene proračuna za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Proračun za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu

II. izmjene proračuna za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu

I. izmjene proračuna za 2018. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Proračun za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu

Proračun za 2017. godinu

I. izmjene proračuna za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2017. godinu

Proračun za 2016. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. godinu

Proračun Grada Velike Gorice za 2015. godinu

2. Rebalans proračuna Grada Velike Gorice za 2014. godinu

Rebalans proračuna Grada Velike Gorice za 2014. godinu i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu (ZIP)

Proračun Grada Velike Gorice za 2014. godinu (ZIP)

Proračun Grada Velike Gorice za 2013. godinu (ZIP)

Proračun Grada Velike Gorice za 2012. godinu (ZIP)

Proračunski korisnici GVG-a:

Pučko otvoreno učilište, Zagrebačka 37, V. Gorica
Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, V. Gorica
Gradska knjižnica, Zagrebačka 37, V. Gorica
Dječji vrtić Ciciban, Vladimira Vidrića 2, V. Gorica
Dječji vrtić Velika Gorica, Josipa Pucekovića 2, V. Gorica
Dječji vrtić Žirek, Tomaševićeva 17c, V. Gorica
Dječji vrtić Lojtrica, Pucekovićeva 2, V. Gorica
OŠ Eugena Kumičića, Josipa Pucekovića 4, V. Gorica
Umjetnička škola Franje Lučića, Slavka Kolara 37/II, V. Gorica
OŠ Velika Mlaka, Brune Bušića 7, V.Mlaka
OŠ Jurja Habdelića, Školska 1, V. Gorica
OŠ Nikole Hribara, Ruđera Boškovića 11, V. Gorica
OŠ Šćitarjevo, Šćitarjevo 104, V. Gorica
OŠ Vukovina, Školska 20, Vukovina
OŠ Eugena Kvaternika, Školska 4, V. Gorica
Centar za djecu, mlade i obitelj, Kurilovečka 48, V. Gorica
Javna vatrogasna postrojba Grada Velike Gorice, Zagrebačka 3, V. Gorica

Dokumenti:

Javna vatrogasna postrojba Grada Velike Gorice – Popis gospodarskih subjekata s kojima JVP ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi