Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 17. sjednice Gradskog vijeća

vijeceNa temelju članka 27. stavak 2. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik GVG 1/21) sazvana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 9. srpnja 2024. godine s početkom u 09,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica i predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica

2. Izvješće o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice za 2023. godinu

3. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

4. Izvješće o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2023. godinu i Izvještaj o izvršenju plana proračuna za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
5. Izvješće o radu Muzeja Turopolja za 2023. godinu i Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

6. Izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

7. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku 2022/23. godinu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

8. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Lojtrica za pedagošku 2022/23. godinu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

9. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Velika Gorica za pedagošku 2022/23. godinu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

10. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žirek za pedagošku 2022/23. godinu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

11. Izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju proračuna Ustanove za upravljanje športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2023. godinu

12. Izvješće o radu Razvojne agencije Grada Velika Gorica – VE-GO-RA za 2023. godinu

13. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Velike Gorice za 2023. godinu i Izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana za razdoblje od 01. siječanja do 31. prosinca 2023. godine

14. Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Velike Gorice za 2023. godinu

15. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

16. Prijedlog Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 1050/5 k.o. Velika Mlaka

18. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u k.o. Vukovina

19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na I izmjene Statuta Muzeja Turopolja

20. Informacija o projektu Pročistača i Aglomeracije Velika Gorica

Materijali za 17. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)