Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o utvrđivanju Liste korisnika za dodjelu potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti za 2024. godinu

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 1/2015. i 6/2015) i članka 8. Pravilnika o dodjeli potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 3/2018), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 14. lipnja 24. godine, donosi Zaključak o utvrđivanju Liste korisnika za dodjelu potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti za 2024. godinu

Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti za 2024. godinu, Grad Velika Gorica dodijelit će sredstva obrtima, malim i srednjim poduzetnicima kako slijedi:

Lista korisnika (PDF)