Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o otkupu knjiga, časopisa i druge umjetničke produkcije od značaja za Grad Veliku Goricu za 2024. godinu

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15 i 6/15), gradonačelnik Grada Velike Gorice Krešimir Ačkar, dana 14. lipnja 2024. godine, donosi Zaključak o otkupu knjiga, časopisa i druge umjetničke produkcije od značaja za Grad Veliku Goricu za 2024. godinu

I.
Zaključkom o raspodjeli sredstava za otkup knjiga, časopisa i druge umjetničke produkcije od značaja za Grad Veliku Goricu za 2024. godinu utvrđuje se raspored sredstava za otkupe koji će se financirati iz gradskog proračuna.

II.
Sredstva za Program iz točke I. ovoga Zaključka raspoređuju se prema prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice na sljedeći način:

III.
Sredstva iz točke II. ovoga Zaključka osigurana su u proračunu Grada Velike Gorice za 2024. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti u Programu Poticanje kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva koji se provodi kroz Aktivnost – Nabava literature na stavci rashoda 32- Materijalni rashodi i 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

IV.
S odabranim prijaviteljima Grad potpisuje ugovor o kupoprodaji knjiga ili će se plaćanje izvršiti putem e-računa, ovisno o statusu prijavitelja.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

RB

PRIJAVITELJ OTKUPA

PREDLOŽENI OTKUP

ODOBRENI BROJ PRIMJERAKA ZA OTKUP

UKUPAN ODOBRENI IZNOS OTKUPA

1.

NADA MIHOKOVIĆ- KUMRIĆ

KNJIGA: „Znali su što žele“

20 KOM

298,00€

KNJIGA: „Važna je mjera“

20 KOM

298,00€

2.

DARIJA ŽILIĆ

KNJIGA: „Sol zaborava“

20 KOM

240,00€

3.

FANIJA JELINČIĆ

KNJIGA: “Riznice srca”

50 KOM

900,00€

4.

UDRUGA UMJETNIKA „SPARK“ VELIKA GORICA

KNIGA: „Sve 5“ autorice Zdenke Mlinar

15 KOM

300,00€

KNJIGA: „Na otoku Mirakul“ autorice Zdenke Mlinar

15 KOM

300,00€

5.

BIAKOVA D.O.O.

KNJIGA: „Vremenski pigmenti“ autorice Zlate Cundeković

35 KOM

1.396,50 €