Grad Velika Gorica

Obavijesti

Izmjena obavijesti o upisu djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola) na području Grada Velike Gorice za pedagošku godinu 2024./2025.

U Obavijesti o upisu djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola) na području Grada Velike Gorice za pedagošku godinu 2024./2025. (KLASA: 601-04/2024-01/55; URBROJ: 238-31-07-23-1) od 26. travnja 2024. g., u točki V. OBJAVA REZULTATA, mijenja se dio teksta i glasi:

„Rezultati upisa djece u dječje vrtiće objavit će se na mrežnim stranicama dječjih vrtića (www.vrtic-vg.hr , www.dv-ciciban-vg.hr , www.dv-zirek.hr , www.dv-lojtrica.hr , www.koracionline.com , www.vrticdidi.hr http://dv-carobnasuma.hr ) 11. lipnja 2024. g.

Sve ostalo u sadržaju teksta Obavijesti ostaje neizmijenjeno.