Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15 i 6/15), gradonačelnik Grada Velike Gorice Krešimir Ačkar, dana 12. veljače 2024. godine, donosi Zaključak o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

I.
Zaključkom o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
utvrđuje se raspored sredstava za programe koji će se financirati iz gradskog proračuna.

II.
Sredstva za Program iz točke I. ovoga Zaključka raspoređuju se prema prijedlogu Kulturnog vijeća na sljedeći način:

RB

PRIJAVITELJ

NAZIV PROGRAMA

PREDLOŽENA SREDSTVA

1.

Plemenita opčina turopoljska

 • Redovna djelatnost Udruge

39.850,00 €

2.

Folklorni ansambl „Turopolje“

 • Redovna djelatnost
 • 23. Međunarodni festival folklora

33.800,00 €

9.002,00 €

3.

Ogranak Matice hrvatske Velika Gorica

 • Matičin četvrtak
 • 15. Matičin književni natječaj
 • Matičine čitaonice
 • Škrijna turopoljska br. 7/2024.
 • Luč br. 12/2024.
 • Ostale aktivnosti

6.350,00 €

4.

Hrvatska udruga Ars organi Sisciae

 • 6. Festival drvenih kapela Sancta Barbara

4.420,00 €

5.

KUD „Dučec“

 • Dučecove spelancije 2024.

1.392,50 €

 • Dani sv. Vida 2024.

1.000,00 €

6.

Anina glazbaonica, obrt za poduku

 • Mjuzikl „Cvijeće male Ide“

2.800,00 €

7.

KUD „Čiče“

 • 19. Međunarodna smotra folklora „Ivanje u Novom Čiču“

3.452,00 €

 • Upoznavanje mladih s tradicijom drvenog graditeljstva

1.000,00 €

 • Očuvanje tradicije sjetve i prerade lana te snovanje i tkanje na tkalačkom stanu

1.100,00 €

 • Turopoljska poculica, povijest, sadašnjost i budućnost

1.103,50 €

8.

Turopoljske mažoretkinje

 • Jesen u kraju mom

620,00 €

 • Korakom kroz povijest

200,00 €

9.

Plartforma, obrt za medije i usluge

 • „OGLEDE 2024“ festival izvedbenih umjetnosti i suvremenih praksi

2.520,00 €

10.

Umjetnička organizacija „Štoos teater“

 • „ROŽA“, kazališna predstava

3.500,00 €

11.

Udruga umjetnika „SPARK“ Velika Gorica

 • Književni susreti i ostale aktivnosti u kulturi

352,00 €

12.

Ogranak Seljačke sloge Buševec

 • Etno zadruga Buševec

5.000,00 €

 • Dani smijeha u Buševcu- 19.KAJ-BUŠ

1.745,00 €

 • 22. Međunarodni festival tradicijskih glazbala- Buševec 2024.

2.600,00 €

13.

Naš centar za kulturu življenja

 • Starter kulture: fermentacija u vizualnoj umjetnosti

1.540,00 €

14.

Društvo žena „Anđela Lovreković“ Mraclin

 • Po starinski

302,50 €

15.

KUD „Gradići“

 • 9. Etno dječja likovna kolonija u Gradićima

1.020,00 €

16.

Udruga KulTur

 • KulTurFest

5.720,00 €

17.

Vukovina u srcu

 • Vidim, čujem i mirišem ljeto

3.500,00 €

18.

KUD „Nova zora“

 • 28. Vojkovi dani

2.000,00 €

19.

Plesni klub Barbara

 • 11. Državno prvenstvo mažoretkinja Hrvatskog udruženja mažoret timova 2024.

1.000,00 €

 • Božićna bajka Barbarica- advent 2024.

606,50 €

RB PRIJAVITELJ NAZIV PROGRAMA

PREDLOŽENA SREDSTVA

1. Folklorni ansambl „Turopolje“ Međunarodna kulturna suradnja

2.500,00 €

2. Ogranak Seljačke sloge Buševec Međunarodna kulturna suradnja

2.500,00 €

3. KUD „Gradići“ Međunarodna kulturna suradnja

2.500,00 €

4. KUD „Mičevec“ Međunarodna kulturna suradnja

2.500,00 €

5. KUD „Nova zora“ Međunarodna kulturna suradnja

2.500,00 €

6. Ansambl Jane Međunarodna kulturna suradnja

2.500,00 €

7. KUD „Stari grad Lukavec“ Međunarodna kulturna suradnja

2.500,00 €

8. KUD „Dučec“ Međunarodna kulturna suradnja

2.500,00 €

9. KUD „Čiče“ Međunarodna kulturna suradnja

2.500,00 €

III.
Sredstva iz točke II. ovoga Zaključka osigurana su u proračunu Grada Velike Gorice za 2024. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti u Poticanje kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva koji se provodi kroz Aktivnost – Redovna djelatnost udruga za očuvanje tradicijske kulture na stavci rashoda 38 – Ostali rashodi i kroz Aktivnost – Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi na stavci rashoda 38 – Ostali rashodi.

IV.
S nositeljima programa Grad potpisuje ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava.
Nositelji programa obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programom i ugovorom.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.