Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2024./2025. na području Grada Velika Gorica te općina Kravarsko, Orle i Pokupsko

Na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), i članka 5. stavka 1. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14, 63/20), Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije, Ispostava Velika Gorica, daje sljedeću Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2024./2025. na području Grada Velika Gorica te općina Kravarsko, Orle i Pokupsko.

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2024./2025. obavljat će se u svim osnovnim školama na području Grada i općina od 31. ožujka do 15. lipnja 2024. godine
U prvi razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 01. travnja 2024. godine imaju navršenih šest (6) godina života.

Dodatne informacije (OneDrive)