Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 15. sjednice Gradskog vijeća

vijeceNa temelju članka 27. stavak 2. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik GVG 1/21) sazvana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 29. veljače 2024. godine s početkom u 09,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. a) Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnika i utvrđivanju mandata zamjeniku vijećnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
b) Polaganje prisege

2. Informacija o pripajanju trgovačkog društva Vode Pisarovina d.o.o trgovačkom društvu VG Vodoopskrba d.o.o.

3. Prijedlog Odluke za dugoročno zaduživanje u 2024. godini

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva VG Goričanka d.o.o. kod Hrvatske poštanske banke d.d.

5. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu

6. Prijedlog Zaključka o potpisivanju Ugovora o upravljanju objektom Interpretacijskog centra Muzeja Turopolja između Grada Velike Gorice i Muzeja Turopolja

7. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju člana u Upravno vijeće Gradske knjižnice Velika Gorica

8. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj

9. Informacija o projektu Pročistača i Aglomeracije Velika Gorica

Materijali za 15. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)