Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o otkupu knjiga, časopisa i druge umjetničke produkcije od značaja za Grad Veliku Goricu za 2023. godinu

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15 i 6/15), gradonačelnik Grada Velike Gorice Krešimir Ačkar, dana 25. listopada 2023. godine, donosi Zaključak o otkupu knjiga, časopisa i druge umjetničke produkcije od značaja za Grad Veliku Goricu za 2023. godinu

I.
Zaključkom o raspodjeli sredstava za otkup knjiga, časopisa i druge umjetničke produkcije od značaja za Grad Veliku Goricu za 2023. godinu utvrđuje se raspored sredstava za otkupe koji će se financirati iz gradskog proračuna.

II.
Sredstva za Program iz točke I. ovoga Zaključka raspoređuju se prema prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice na sljedeći način:

RB

PRIJAVITELJ OTKUPA

PREDLOŽENI OTKUP

ODOBRENI BROJ PRIMJERAKA ZA OTKUP

UKUPAN ODOBRENI IZNOS OTKUPA

1.

NAKLADA LJEVAK D.O.O.

KNJIGA: „Božićne priče“ autorice Jasminka Tihi Stepanić

30 KOM

333,30 €

2.

SREDNJA EUROPA D.O.O.

KNJIGA: „Penjači“ autora Tihomira Horvata

30 KOM

537,00 €

3.

UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE KVAKA

ČASOPIS: „KVAKA“

15 KOM

139,35 €

4.

JASNA VUGA

KNJIGA: „Zagonetka generacija“

20 KOM

200,00 €

5.

UDRUGA UMJETNIKA SPARK

KNIGA: „Bjeline nutarnjih krajobraza“ autorice Nevenke Lang

15 KOM

225,00 €

6.

UDRUGA UMJETNIKA SPARK

KNJIGA: „SVE 5“ autorice Zdenke Mlinar

10 KOM

200,00 €

7.

VESNA BOSANEC

Edukativne puzzle, „Graško nestaško“

15 KOM

149,25 €

III.
Sredstva iz točke II. ovoga Zaključka osigurana su u proračunu Grada Velike Gorice za 2023. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti u Programu Poticanje kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva koji se provodi kroz Aktivnost – Nabava literature na stavci rashoda 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

IV.
S odabranim prijaviteljima Grad potpisuje ugovor o kupoprodaji knjiga ili će se plaćanje izvršiti putem e-računa, ovisno o statusu prijavitelja.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.