Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o isplati božićnice umirovljenicima

Obavještavamo umirovljenike koji imaju mirovinu do 380,00 € (računajući tuzemnu i inozemnu mirovinu ukupno) i korisnike nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Grada Velike Gorice, kako mogu ostvariti pravo na isplatu božićnice. Mjerilo za isplatu božićnice umirovljenicima predstavlja iznos u stavci ″mirovina″, bez dodataka.

Iznos božićnice određuje se na sljedeći način:

Iznos mirovinskog primanja

Iznos  božićnice

Do 200,00 €

110,00 €

200,01 – 300,00 €

55,00 €

300,01 – 380,00 €

40,00 €

Iznos nacionalne naknade

Iznos božićnice

120,71 €

110,00 €

Naglašavamo kako ove godine SVI umirovljenici koji imaju mirovinu do 380,00 € i SVI korisnici nacionalne naknade moraju se prijaviti u Evidenciju umirovljenika/korisnika nacionalne naknade predajom Obrazac za prijavu u Evidenciju.

Obrazac se može preuzeti na web stranici Grada Velike Gorice www.gorica.hr te na porti gradske uprave.
Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti:
• dokaz o prebivalištu ( kopija obiju strana osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu),
• dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a za prethodni mjesec ili Rješenje o mirovini za korisnike koji su u zadnja 3 mjeseca ostvarili pravo na mirovinu),
• dokaz o priznavanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe (Rješenje ne starije od 3 mjeseca ili obavijest poslovne banke iz koje je vidljivo da je korisniku isplaćena nacionalna naknada za prethodni mjesec),
• kopiju dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB korisnika.

Ispunjen i potpisan obrazac i pripadajući prilozi predaju se u Grad Veliku Goricu, Trg kralja Tomislava 34, (šalter u prizemlju), radnim danom od 09.00. – 15,00 sati, a navedenu dokumentaciju moguće je skenirati i poslati na mail adresu bozicnice@gorica.hr

Isplata božićnice bit će u poslovnicama FINA-e, u razdoblju od 20.11.2023. – 23.12.2023. godine.

Kako bi preuzeli božićnicu umirovljenici odnosno korisnici nacionalne naknade za starije osobe moraju doći osobno, ponijeti osobnu iskaznicu te dokument iz kojeg je vidljiv njihov OIB.

U slučaju spriječenosti dolaska umirovljenika odnosno korisnika nacionalne naknade, božićnicu može preuzeti i druga osoba koja mora predočiti svoju osobnu iskaznicu te osobnu iskaznicu i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika božićnice.

Prijave za upis u Evidenciju zaprimaju se od 23.10. do 08.12.2023. godine.

Molimo umirovljenike/korisnike nacionalne naknade da poštuju propisane rokove jer nakon njihovog proteka neće biti moguće ostvariti pravo na božićnicu. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel 6269-918 ili 6269-938.

Obrazac (MS Word)