Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Grada Velike Gorice u 2023. godini

nagradeNa temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Grada Velike Gorice (Službeni glasnik 15/06, 12/09 i 8/10) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice upućuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Grada Velike Gorice u 2023. godini

U povodu 13. prosinca – Dana Grada Velike Gorice Gradsko vijeće Grada Velike Gorice će najzaslužnijim pojedincima i pravnim osobama dodijeliti javna priznanja Grada Velike Gorice.
Javna priznanja Grada Velike Gorice su:
1. Povelja Grada Velike Gorice – fizičkim osobama za životno djelo
2. Nagrada Grada Velike Gorice – fizičkim i pravnim osobama
Nagrada Grada Velike Gorice s likom Franje Lučića
Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju na području društvenih djelatnosti;
Nagrada Grada Velike Gorice „Krčka vrata“
Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju u gospodarskim djelatnostima, razvitku grada i unapređenju kvalitete života građana;
Nagrada Grada Velike Gorice s likom Nikole Škrlca Lomničkog
Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju za doprinos razvitku demokratskih političkih institucija, aktivnog građanstva, lokalne i mjesne samouprave i političke kulture;
Nagrada Grada Velike Gorice „Zlatna turopoljska podgutnica“
Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju u jačanju ugleda i promociji Grada Velike Gorice u zemlji i svijetu;
Nagrada Grada Velike Gorice „Turopoljsko srce“
Dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju na području humanitarnog djelovanja;
3. Počasno građanstvo Grada Velike Gorice – za posebne zasluge.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice imaju vijećnici i radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, građani, udruge, trgovačka društva, vjerske zajednice i ustanove.

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU:
Za pojedince:
– da se radi o istaknutim pojedincima ili skupini građana koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i ostvarili izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih djelatnosti, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti Grada,
– da se radi o pojedincima ili skupini građana koji su se svojim požrtvovnim djelovanjem istakli u poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik od drugoga otklonjena prijeteća pogibelj i poduzimanje drugih akcija i aktivnosti u pružanju ljudske pomoći,
– da se radi o pojedincima ili skupini građana koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka,
Za pravne osobe:
- da su tijekom godina, odnosno za razdoblje za koje se dodjeljuje priznanje, ostvarili izuzetne poslovne, javne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Grada i doprinijeli međunarodnoj promidžbi i ugledu Grada.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se pisanim putem i mora obavezno sadržavati:
• ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
• ime i prezime odnosno naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje
• naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa ili postignuća zbog kojih se javno priznanje predlaže
• životopis, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje
Pozivaju se svi zainteresirani predlagatelji da svoje prijedloge na popunjenom obrascu dostave najkasnije do 03. studenog 2023. godine u zatvorenoj omotnici i s naznakom „ne otvaraj“ na adresu: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

Dokumentacija (ZIP)