Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2023./2024.

Temeljem članka 12. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 03/2023.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2023./2024.

I.
Predmet ovog Natječaja je dodjela stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva.
Natječaj će se objaviti na stranicama Grada Velike Gorice danom donošenja.

Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja zaprimat će se
od 06. rujna do 20. rujna 2023.

II.
Grad Velika Gorica dodijelit će 50 stipendija za učenike prvih razreda u trogodišnjem programu obrazovanja, a prema utvrđenoj Listi deficitarnih zanimanja za školsku godinu 2023./2024. i to:

RB ZANIMANJE
1. Armirač
2. Autoelektričar
3. Autolakirer
4. Autolimar
5. Automehatroničar
6. Bravar
7. Cvjećar
8. Dimnjačar
9. Elektroinstalater
10. Elektromonter
11. Fasader
12. Frizer
13. Instalater grijanja i klimatizacije
14. Keramičar-oblagač
15. Klesar
16. Konobar
17. Kozmetičar
18. Krojač
19. Krovopokrivač i izolater
20. Kuhar
21. Ličilac-soboslikar
22. Limar
23. Mesar
24. Monter suhe gradnje
25. Pediker
26. Pekar
27. Plinoinstalater
28. Podopolagač
29. Rukovatelj samohodnim
građevinskim strojevima
30. Slastičar
31. Staklar
32. Stolar
33. Strojobravar
34. Tapetar
35. Tesar
36. Tokar
37. Vodoinstalater
38. Vozač motornog vozila
39. Zidar

III.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su redovni učenici prvog razreda u trogodišnjem programu obrazovanja za deficitarna zanimanja
- da imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice najmanje 3 godine
- da su državljani Republike Hrvatske

IV.
Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se u iznosu od 66,36 eura mjesečno, za deset mjeseci,
računajući od 1. rujna 2023.

V.
Kriteriji za utvrđivanje liste prvenstva kandidata za dodjelu stipendije je opći uspjeh u VII. i VIII. razredu utvrđen na osnovi prosječne ocjene. Prosjek ocjena izračunava se na četiri decimale bez zaokruživanja.
Ako dva ili više kandidata imaju isti prosjek ocjena i dijele zadnje mjesto na listi prvenstva, prednost ima onaj kandidat čija prijava je ranije zaprimljena.

VI.
Korisnici stipendije mogu nastaviti koristiti stipendiju do kraja trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja pod uvjetom da uspješno završe razred za koji su stipendirani i ne promijene prebivalište.

VII.
Uz obrazac PRIJAVA na natječaj za dodjelu stipendija za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

• POTVRDA o upisu u prvi razred za školsku godinu 2023./2024. – ovjeren od škole s navedenim zanimanjem koje učenik upisuje
• svjedodžbe 7. i 8. razreda (preslika)
• domovnica (preslika)
• potvrda o prebivalištu izdana u MUP-u
• obrazac – Izjava sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka

VIII.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na web-stranici Grada Velike Gorice u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku na Prijedlog liste kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste. Odluka o prigovoru je konačna.
Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija.

Na temelju konačne liste, Gradonačelnik Grada Velike Gorice i stipendist potpisuju Ugovor o stipendiranju.
Ukoliko netko od kandidata odustane od stipendije u vrijeme potpisivanja ugovora za 1. razred, ista se dodjeljuje prvom na Listi koji nije dobio stipendiju.

IX.
Stipendija se vraća ako stipendist ne završi razred za koji se stipendira ili promijeni prebivalište izvan grada Velike Gorice.
Učenici, dobitnici stipendije, ne mogu istovremeno primati druge stipendije po istoj namjeni.

X.
Nakon završetka natječaja, priloženi dokumenti se ne vraćaju kandidatima.

XI.
Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja, sa svom traženom dokumentacijom, dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Grad Velika Gorica, Pisarnica, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica.

Informacije: Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU
na adresi: Trg kralja Tomislava 16, Velika Gorica, telefon: 01/ 5559 436, 01/5520 522

Dokumentacija (ZIP)