Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o raspodjeli sredstava za Programe udruga mladih i udruga za mlade Grada Velike Gorice za 2023. godinu

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/15 i 6/15), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15. i 37/21.), te Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 21. srpnja 2023. godine, donosi Zaključak o raspodjeli sredstava za Programe udruga mladih i udruga za mlade Grada Velike Gorice za 2023. godinu.

I.

Zaključkom o raspodjeli sredstava za Programe udruga mladih i udruga za mlade Grada Velike Gorice za 2023. godinu utvrđuje se raspored sredstava za programe udruga kojima je odobreno financiranje programa.

II.

Sredstva za Program iz točke I. ovoga Zaključka raspoređuju se prema prijedlogu Povjerenstva za mlade Grada Velike Gorice na sljedeći način:

Redni broj:

Naziv udruge

Naziv programa

Predložena sredstva

1.

KUD „Čiče“

Novo Čiče

Etno naselje Novo Čiče u svrhu razvoja poduzetničkih vještina mladih 1.674,00 €

2.

Gimnastički klub VG Limači Sportski projekt univerzalnosti djece programa škole sportova + sportske gimnastike (7.-14.) godina 1.157,00 €

3.

Fitness klub Black Jack GYM Sport je moj izbor, a ne ulica 1.750,00 €

4.

Udruga TI SI OK Zamke i opasnosti društvenih mreža za mlade- „Tamna strana interneta“ 1.785,00 €

UKUPNO

6.366,00 €

III.

Sredstva iz točke II. ovoga Zaključka osigurana su u proračunu Grada Velike Gorice za 2023. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti u Programu Djelovanje za djecu i mlade koji se provodi kroz Aktivnost Potpora programima udruga mladih na stavci rashoda 38 – Ostali rashodi.

IV.

S nositeljima programa Gradonačelnik Grada Velike Gorice potpisuje ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava.
Nositelji programa obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programom i ugovorom.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.