Grad Velika Gorica

Vijesti

Velika Gorica uspješno provela projekt: Poboljšanje sustava biciklističke infrastrukture na području Grada Velike Gorice

vg - sc 1Kroz projekt „Poboljšanje sustava biciklističke infrastrukture na području Grada Velike Gorice“ izgradila se nova biciklistička staza s javnom rasvjetom dužine 3.115,18 metara između Velike Gorice i Starog Čiča, te se postavio ukupno 61 rasvjetni stup s LED rasvjetom na postojećoj biciklističkoj stazi između Velike Gorice i Velike Mlake ukupne dužine 2.840 metara.

Ovim projektom se omogućila bolja povezanost Starog Čiča i Zagreba, a samim time i s cijelim područjem Urbane Aglomeracije Zagreb. Velika Gorica do sada ima izgrađeno 51.471 metara biciklističkih staza te će se ovim projektom doprinijeti razvoju sustava biciklističkih staza na području UAZ s ukupno 6 kilometara.

Projekt je imao razdoblje provedbe od 1.4.2021. do 31.8.2023., a ukupna vrijednost projekta iznosi 845.940,44 EUR, od čega je 719.049,37 EUR bespovratnih sredstava te 126.891,06 EUR sredstva korisnika. Sufinanciranje iz Kohezijskog fonda putem programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Povezanost i mobilnost.

Biciklistička staza Velika Gorica – Staro Čiče na sjeverozapadnom rubu obuhvata priključuje se na koridor Ulice Ivana Gorana Kovačića. Dalje se pruža u koridoru nerazvrstane ceste prema jugoistoku do granice parcele vojne građevine radara. U tom dijelu u duljini od oko 375 m predviđena je kolno biciklistička površina s preporučenim trakovima za bicikliste, širine 6,5m. Uz istočnu granicu parcele vojne građevine radara predviđena je biciklistička staza u obradi od cementom stabiliziranog kamena duljine oko 550 m, širine 3,0 m. Prema jugoistoku u duljini od oko 1.000 m predviđena je kolno biciklistička površina s preporučenim trakovima za bicikliste, širine 6,5m. Prema jugoistoku do spoja s DC30 predviđena je odvojena biciklistička staza širine 2,5 m i duljine 1.190 m.

Biciklistička staza Velika Gorica – Velika Mlaka obuhvaća postojeću Velikogoričku cestu od Velikopoljske ulice kod Velike Mlake do 120 m ispred raskrižja Ulice Rudolfa Fizira u Velikoj Gorici uključivo s pješačkom stazom sjeverno od prometnice u dužini od približno 2.840 m. Postojeću prometnicu karakterizira sljedeće: dvije kolničke površine, svaka s dvije vozne trake ukupne širine 7,0 m te sa centralnim zelenim pojasom širine 1,75 do 3,5 m; pješačka i pješačko-biciklistička staza sjeverno od prometnice ukupne širine 1,9 – 4,0 m. Ukupno se postavilo 61 rasvjetno tijelo s visoko ekonomičnim LED svjetiljkama.

vg - vm