Grad Velika Gorica

Obavijesti

Savjetovanje s javnošću: Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Sa današnjim danom otvoreno je savjetovanje s javnošću za Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Velike Gorice.

Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u članku 49. stavku 4., članku 51. stavku 5. i članku 62. stavku 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17, 32/19).
Odlukom se propisuje odgovornost i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja tijekom korištenja, što uključuje zaštitu njihova života, zdravlja i dobrobiti, način postupanja sa životinjama, uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, izvođenju zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima i drugim predstavama, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe.

Navedenim Zakonom određeno je da uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa te način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktima jedinice lokalne samouprave, stoga je potrebno donijeti novu Odluku kojom će se regulirati predmetna problematika.

Ovo će se savjetovanje provesti radi dobivanja povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi Odlukom propisanih obveza i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba koje drže životinje, a sve u cilju što učinkovitije zaštite životinja na području Grada Velike Gorice.

Odluka i obrazac savjetovanja mogu se pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do 23.09.2023., a svi prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: poljoprivreda@gorica.hr