Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv ustanovama za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2024. godinu


I.
Pozivaju se ustanove koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi i zdravstvene zaštite da dostave prijedloge programa rada i financijske planove za 2024. godinu radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2024. godinu.

II.
Prijavitelji, sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti programe/projekte koji su od posebnog interesa za Grad Veliku Goricu, a koji su usmjereni na:
• unapređenje kvalitete života djece, mladih i obitelji korisnika socijale skrbi,
• unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
• zdravstvenu zaštitu i očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja.

III.
Zainteresirane ustanove trebaju svoje programe/projekte prijaviti isključivo na propisanim obrascima (OBRAZAC 1-opis programa/projekta te OBRAZAC 2-proračun programa/projekta) koji se mogu preuzeti mrežnim stranicama Grada Velike Gorice.

Prijedlozi programa ustanova predaju se elektroničkim putem na adresu pisarnica@gorica.hr ( uz napomenu prijedlozi programa/projekata ustanova iz socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti za 2024. godinu)

Ili

se predaju u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučeno poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PROGRAMI/PROJEKTI USTANOVA IZ SOCIJALNO-HUMANITARNE I
ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI ZA 2024. GODINU“
–NE OTVARATI-

na adresu:

GRAD VELIKA GORICA
UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
TRG KRALJA TOMISLAVA 34
10410 VELIKA GORICA

Rok za podnošenje prijedloga programa je 15. rujna 2023. godine

Dokumentacija (ZIP)