Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv ustanovama u kulturi Grada Velike Gorice da dostave prijedloge programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

Na temelju članka 5., 7. i 11. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/11) objavljuje se Poziv ustanovama u kulturi Grada Velike Gorice da dostave prijedloge programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu.

I.
Pozivaju se ustanove kulture kojima je osnivač Grad Velika Gorica da dostave prijedloge programa rada i financijske planove za 2024 godinu.

II.
Prijedlozi programa ustanova u kulturi za koja se osiguravaju sredstva u proračunu Grada Velike Gorice uključuju sredstva:
• za plaće,
• za nabavu građe,
• za programe i projekte,
• za materijalne izdatke,
• za stalno stručno usavršavanje djelatnika,
• za zaštitu građe,
• za investicije i investicijsko održavanje.

III.
Predlagatelji su dužni svaku od navedenih kategorija detaljno obrazložiti te uz svaku kategoriju priložiti financijski plan i navesti izvore financiranja: grad, županija, ministarstva, vlastita sredstva i ostalo.

IV.
Visinu sredstava za rad ustanova u kulturi utvrđuje osnivač na temelju programa rada i razvitka i financijskog plana ustanove, te uz prethodno savjetovanje s Kulturnim vijećem Grada Velike Gorice, u dijelu koji se odnosi na programe i projekte ustanova.

Prijedlozi programa javnih potreba pripremljeni u skladu s ovim pozivom dostavljaju se na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica

Rok za podnošenje prijedloga programa je 15. rujna 2023. godine.