Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode - prijava štete

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dana 26. srpnja 2023. godine proglasio je prirodnu nepogodu oluja i orkanski vjetar za područje grada Velike Gorice zbog velikih šteta u poljoprivredi, graditeljstvu i infrastrukturi koje su nastale u razdoblju od 19.-21. srpnja 2023. godine.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i potpisan.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:
• presliku osobne iskaznice,

A ako se šteta prijavljuje za poljoprivredne kulture i
• kopiju Lista A Zahtjeva za potporu i Lista B Prijave površina za 2023. godinu, te zbrojene površine za svaku kulturu posebno koja se prijavljuje. U Obrascu je potrebno navesti za svaku poljoprivrednu kulturu površinu u ha, ukupan broj stabala ili trsova.

Obrazac PN može se preuzeti na stranicama Grada Velika Gorica (www.gorica.hr) ili u zgradi Gradske uprave.
Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Obrazac PN i prilozi mogu se dostaviti putem:
- e-pošte: prijava.stete@gorica.hr,
- osobno u Grad Veliku Goricu, Upravni odjel za gospodarski razvoj. Poljoprivredu i fondove Europske unije, Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica
- poštom na adresu: Grad Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica s napomenom „Prijava za prirodnu nepogodu- oluja i orkanski vjetar“

zaključno sa 3.8.2023. godine

Informacije na tel. 01/62-69-947

Obrazac PN (PDF)