Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

vijeceNa temelju članka 27. stavak 2. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik GVG 1/21) sazvana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 11. srpnja 2023. godine s početkom u 9,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izvješće o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice za 2022. godinu

2. Izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku 2021/22. godinu i Financijsko izvješće za 2022. godinu

3. Izvješće o godišnjoj realizaciji plana i programa Dječjeg vrtića Lojtrica za pedagošku godinu 2021/22. i Financijsko izvješće za 2022. godinu

4. Izvješće o godišnjoj realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića Velika Gorica za pedagošku godinu 2021/22. i Financijsko izvješće za 2022. godinu

5. Izvješće o godišnjoj realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića Žirek za 2021/22. godinu i Financijsko izvješće za 2022. godinu

6. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2022. godinu

7. Izvješće o radu Muzeja Turopolja za 2022. godinu i Financijsko izvješće za 2022. godinu

8. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2022. godinu Financijsko izvješće za 2022. godinu

9. Izvješće o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2022. godinu i Financijsko izvješće za 2022. godinu

10. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2022. godinu

11. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2022. godinu i Financijskog izvješća za 2022. godinu

12. Izvješće o radu Razvojne agencije Grada Velika Gorica -VE-GO-RA za 2022. godinu

13. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Velike Gorice za 2022. godinu i Financijsko izvješće za 2022. godinu

14. Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu

15. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Velike Gorice

16. Prijedlog Odluke o imenovanju parka u naselju Velika Gorica, GČ Stari Grad

17. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Velike Gorice

18. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Kosnica I. faza

19. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Velika Gorica

20. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica u naselju Jagodno

21. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređivanje

22. Informacija o EU projektu Velika Gorica „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracija Velika Gorica“

Materijali za 12. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)