Grad Velika Gorica

Vijesti

Kreće se u realizaciju izgradnje novog mosta u Čičkoj Poljani i nathodnika na željezničkom kolodvoru

zeljeznicaPokrenuti su otvoreni postupci javne nabave za za odabir izvođača radova izgradnje zamjenskog mosta u Čičkoj Poljani i za odabir projektanta za izradu projektne tehničke dokumentacije za izgradnju pješačkog nathodnika u željezničkom kolodvoru Velika Gorica.

Most u Čičkoj Poljani

U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova izgradnje zamjenskog mosta u Poljani Čičkoj. Otvaranje ponuda predviđeno je 5.7.2023. godine. Planirana vrijednost radova: 1.000.000,00 eura bez PDV-a (1.250.000,00 eura s PDV-om). Rok izvođenja radova: 180 radnih dana.

Tehničke specifikacije mosta:

- projektiran je armirano betonski most sa 3 rasponske konstrukcije i sa drvenom hrastovom ogradom;
- ukupna dužina svih raspona mosta je 58 m, a širina 7,50 m;
- s prometne strane most se sastoji od jedne kolničke trake širine 3,60 m i obostranih pješačkih staza širina po 1,70 m.

Željeznički nathodnik na kolodvoru Velika Gorica

U tijeku je i postupak javne nabave za odabir projektanta za izradu projektne tehničke dokumentacije za izgradnju pješačkog nathodnika na željezničkom kolodvoru Velika Gorica. Otvaranje ponuda predviđeno je 7.7.2023. godine.

Procijenjena vrijednost izrade kompletne projektne dokumentacije je 50.500,00 eura bez PDV-a. (12.625,00 eura s PDV-om).

Tehničke specifikacije pješačkog nathodnika:

- raspon nosive konstrukcije bi trebao biti oko 35 m;
- ukupna predviđena širina nathodnika oko 3,00 m;
- za savladavanje visinskih razlika predviđaju se obostrano stubišta, a za osobe smanjene pokretljivosti dizala sa svake strane nathodnika.