Grad Velika Gorica

Vijesti

Potpisan ugovor za sufinanciranje izgradnje škole u Dubrancu; početak radova za mjesec dana

dubranecGradonačelnik Velike Gorice i župan zagrebačke županije Stjepan Kožić, potpisali su danas dva važna Ugovora o dodjeli sredstava koja će omogućiti izgradnju područne škole Dubranec i saniranje štete od potresa na Društvenom domu MO Kozjača. Prvi potpisani ugovor odnosi se na dodjelu sredstava u iznosu od 2.823.270,69 eura za izgradnju područne škole Dubranec. Ova investicija će omogućiti stvaranje moderne obrazovne ustanove koja će zadovoljiti sve potrebe učenika i nastavnog osoblja. U sklopu nove škole biti će i prostor za jednu vrtićku skupinu.

„Kroz mjesec dana trebali bi krenuti radovi, a rok izvršenja radova je 200 radnih dana. Mi smo priželjkivali da škola bude dovršena do jeseni, ali to u ovome trenutku nije realno. No, najvažnije je da su sredstva osigurana i da ćemo svi zajedno posjetiti Dubranec kad se otvori nova škola“ –izjavio je gradonačelnik Ačkar.

Drugi potpisani ugovor odnosi se na dodjelu sredstava u iznosu od 82.532,59 eura za sanaciju štete od potresa na Društvenom domu MO Kozjača.
Ova financijska potpora omogućit će obnovu objekta koji je pretrpio znatna oštećenja tijekom nedavnih potresa. Društveni dom je ključno središte okupljanja i mjesto susreta za naše mještane, stoga je obnova ovog objekta od izuzetne važnosti za revitalizaciju društvenog života u Kozjači.

„Nadam se da će djeca i roditelji biti zadovoljni i želja nam je da i djeca u ruralnim sredinama imaju uvjete kao i djeca u gradovima. Rekao bih da su to značajna sredstva. Poziv za dodjelu sredstava za obnovu od potresa raspisan je u travnju prošle godine i dosad smo potpisali 76 ugovora, vrijednih 17,5 milijuna eura. Velikoj Gorici je pripalo 4,7 milijuna eura od ukupnog iznosa“ – istaknuo je župan Stjepan Kožić