Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o upisu djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola) na području Grada Velike Gorice za pedagošku godinu 2023./2024.

Prijave za upis djece u dječje vrtiće provode se u razdoblju od 11. do 19. svibnja 2023.g. (do 12:00 h) isključivo putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/

Iznimno, prijave za program predškole predaju se prema uputama u točki III. ove Obavijesti.

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani. U samo iznimnim okolnostima, ukoliko ne raspolažete računalnom opremom potrebnom za upis, možete se obratiti administratoru vrtića u kojem želite ostvariti upis.
Za podnošenje zahtjeva uz pomoć administratora na računalnoj opremi u vrtiću obavezno je unaprijed telefonski dogovoriti termin (obavezno je najaviti se do 16.05. za dodjelu termina).

U nastavku ove Obavijesti naći ćete potrebne informacije o dječjim vrtićima, rokovima, programima i načinu prijave, kao i kontakte u slučaju da Vam je potrebna pomoć. U Planu upisa pronaći ćete informacije o broju slobodnih mjesta na pojedinim lokacijama.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo elektronskim putem u jedan dječji vrtić.

Za informacije o dječjem vrtiću, možete se obratiti dežurnim djelatnicima na brojeve telefona u nastavku ponedjeljkom i srijedom od 15 do 18 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 12 sati.

Navedeni brojevi telefona dostupni su za pomoć roditeljima isključivo u vrijeme predaje zahtjeva za upis djece (od 11. do 19. svibnja 2023.). Izvan navedenih datuma i termina informacije se mogu dobiti putem službenih mailova koji su objavljeni na web stranicama dječjih vrtića.

Dječji vrtić Kontakt telefon/mob Adresa elektroničke pošte
DV Ciciban 099 3221 280

099 3829 615

cicibanpedagog@gmail.com
DV Didi 098 382 538 tajnistvo.didi@gmail.com
DV Koraci 091 1720 648

091 1720 644

koraci.ravnateljica.maja@gmail.com
DV Lojtrica 01 6231 591

01 6231 596

upisi@dv-lojtrica.hr
DV Velika Gorica 098 9559919

095 6260 663

upisi@vrtic-vg.hr
DV Žirek 091 451 4874

091 451 4887

upisi@dv-zirek.hr
DV Čarobna šuma 048 498 539 tajnistvo.carobnasuma@gmail.com

Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa (u Prilogu ove Obavijesti) koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.

II. DJEČJI VRTIĆI

Dječji vrtić Ciciban

Velika Gorica, Vidrićeva  2 – sjedište

Velika Gorica, Kolareva 39

Velika Gorica, Kolareva 43b

Dječji vrtić Velika Gorica

Velika Gorica, Pucekovićeva 2 – sjedište

Velika Gorica, Kurilovečka 3

Vukovina, Stara cesta 14

Buševec, Trg seljačke sloge 7

Mraclin, L. Galekovića 50

Dječji vrtić Žirek

Velika Gorica, Tomaševićeva 17c – sjedište

Velika Gorica, Koprivnička 2

Velika Gorica, Zagrebačka 124

Velika Gorica, J. Dobrile 8

Velika Gorica, P. Svačića 12

Dječji vrtić Lojtrica

Velika Mlaka,  Smendrovićeva 9 – sjedište

Velika Mlaka, Školska 20

Mičevec, Savska 1

Gradići, Lj.Gaja  3

Donja Lomnica, Školska 2

Donja Lomnica, Školska 4

Selnica Šćitarjevska, Selnica Šćitarjevska 80 c

Lukavec, Dolenska 20

Privatni dječji vrtić Koraci

Velika Gorica, A. Stepinca 12 – sjedište u VG

Velika Gorica, Mate Lovraka 43

Privatni dječji vrtić Didi

Velika Gorica, Kolodvorska 64/2 – sjedište

Privatni dječji vrtić Čarobna šuma

VG Goričanka, Ul. kneza Ljudevita Posavskog 45

Mala Buna,  Malobunska cesta 2

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje redovitih cjelodnevnih programa za djecu od navršene godine dana do polaska u školu te za ostvarivanje posebnih i alternativnih programa ukoliko ih vrtić provodi.

III. PROGRAM PREDŠKOLE

PROGRAM PREDŠKOLE organiziran je u dječjim vrtićima Ciciban, Lojtrica, Velika Gorica i Žirek.
Provodi se od listopada 2023. do svibnja 2024. godine, obvezan je i besplatan za roditelje.
Prijava za upis provodi se za djecu u godini pred polazak u školu.
Program predškole namijenjen je djeci koja ne polaze dječji vrtić.
Natječajnu dokumentaciju za upis u program predškole roditelj/skrbnik šalje u odabrani dječji vrtić putem elektroničke pošte na adresu vrtića navedenu u popisu u točki I. ove Obavijesti.
Zahtjevi za upis u program predškole mogu se preuzeti na mrežnim stranicama dječjih vrtića.
Razgovori za upis u program predškole održavat će se tijekom rujna.

IV. UPISNA DOKUMENTACIJA I OSTVARIVANJE PREDNOSTI

Uz podnošenje Zahtjeva za upis u dječji vrtić potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani ili priložiti traženu dokumentaciju.

Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području Grada Velike Gorice (prebivalište/boravište moraju imati i djeca i roditelji), a djeca s područja drugih gradova/općina upisuju se u dječji vrtić ako ima slobodnih mjesta.

Prednost pri upisu u dječji vrtić ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za određivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica i Pravilniku o upisu djece Dječjeg vrtića.
Detaljne informacije o prednostima i potrebnoj dokumentaciji dostupne su u Pravilniku o upisu objavljenom na mrežnim stranicama svih dječjih vrtića.

V. OBJAVA REZULTATA

Rezultati upisa djece u dječje vrtiće objavit će se na mrežnim stranicama dječjih vrtića (www.vrtic-vg.hr , www.dv-ciciban-vg.hr , www.dv-zirek.hr , www.dv-lojtrica.hr , www.koracionline.com , www.vrticdidi.hr http://dv-carobnasuma.hr ) 13. lipnja 2023. g.
Roditelj ima pravo podnijeti pisani prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića (odnosi se na vrtiće kojima je osnivač Grad Velika Gorica) u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2023. g.), a tijekom godine ukoliko se roditelj prijavi i postoji slobodno mjesto.
Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima prije polaska djeteta u vrtić. Termini inicijalnih razgovora kao i daljnje upute bit će objavljeni uz rezultate upisa.
Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole – koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s odlukama Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Plan upisa (PDF)