Grad Velika Gorica

Obavijesti

Izvješće o javnoj raspravi: II. ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica, te s tim u vezi V. ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velika Gorica

Izvješće (PDF)