Grad Velika Gorica

Vijesti

GIP Velika Gorica: liste i kandidature za izbore vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Sukladno članku 20. st. 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina objavljuju se liste i kandidature za izbore vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Biraju se članovi dvaju vijeća nacionalnih manjina (srpske i bošnjačke), te predstavnik albanske nacionalne manjine.

Srpska manjina (PDF)

Bošnjačka manjina (PDF) I Rješenja o ispravku (ZIP)

Albanska manjina (PDF)

Objavljeno 17.4.2023. u 11:00 sati.