Grad Velika Gorica

Obavijesti

Besplatna savjetovanja za osobe starije životne dobi

Grad Velika Gorica, uz Grad Zagreb, partner je u EU projektu „Aktivni uz podršku – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“, UP.02.2.2.15.0013, dok je nositelj projekta Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga (Zagreb).

Jedna od aktivnosti u projektu je savjetovanje osoba starije životne dobi, što uključuje pravnu i psihološku pomoć.
Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane osobe sarije životne dobi da će se usluga savjetovanja održavati u sljedećim terminima:

- 27.04.2023., 09.05.2023., 11.05.2023., 23.05.2023., 25.05.2023. i 06.06.2023. (termini za lipanj i naredne mjesece će biti naknadno objavljeni)
- psihološka pomoć u terminu 11 – 13 sati.
- pravna pomoć u terminu 16 – 18 sati.

Usluga savjetovanja je besplatna, a pružat će se na adresi Trg kralja Tomislava 40, Velika Gorica (nakon prolaska kroz vežu, u prizemlju lijevo).
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na dolje navedeni kontakt:
095/3907-301

Ukratko o EU projektu:
Opći cilj projekta je poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice, dok su specifični ciljevi: pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije, podizanje svijesti javnosti, razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga, provedba aktivnosti pomoći u kući, mobilnog stručnog tima, savjetovanja i pomaganja za osobe starije životne dobi, jačanje kapaciteta stručnjaka i osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije.
Projekt doprinosi rješavanju problema nedovoljnih kapaciteta i vrsta socijalnih usluga u zajednici koje će omogućiti prevenciju institucionalizacije osoba starije životne dobi na području grada Zagreba i grada Velike Gorice.

Razdoblje provedbe projekta je 22 mjeseca (od 1. studenoga 2021. godine do 1. rujna 2023. godine), a ukupna vrijednost projekta je 1.999.893,00 kuna, što je i ukupan iznos bespovratnih sredstava. Sredstva osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske čine 15%, a potpora Europske unije 85%.
Za više informacija o samom projektu obratiti se kontakt osobi:

Ivan Čobanov, Grad Velika Gorica, Odsjek za fondove EU
01/555-9426
ivan.cobanov@gorica.hr

Dodatne informacija (ZIP)

logići