Grad Velika Gorica

Vijesti

Anketa o lokaciji zelene tržnice: 77% građana za povratak tržnice na staru lokaciju

trznica2Završena je anketa na kojoj su se građani Velike Gorice izjašnjavali o lokaciji gradske zelene tržnice. Tijekom desetak dana koliko je trajala anketa glasalo je ukupno 712 građana. Velika većina, njih 77,1% glasalo je za povratak tržnice na staru lokaciju (Tržni centar), 7,4% građana izjasnilo se za sadašnju lokaciju (Školska ulica), dok se 15,4% sudionika u anketi izjasnilo za neku treću lokaciju.

Kao prijedlozi za treću lokaciju najčešće su bili predloženi prostor sadašnje ZET-ove garaže i sajmište u Velikoj Gorici. Nešto rjeđe kao lokacije su spominjani Trg Stjepana Radića, Vukomerička ulica, blizina željezničkog kolodvora, Park dr. Franje Tuđmana, blizina obilaznica i dr.