Grad Velika Gorica

Vijesti

Sadnja 500 novih stabala na području grada

sadnjaGrad Velika Gorica osigurao je sredstva putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama za projekt ozelenjivanja gradskih i prigradskih područja. Osigurano je s 80% sufinanciranja sredstva za sadnju 500 novih stabala na području Velike Gorice, kao i nabavku cisterne za zalijevanje stabala. Dio je to planiranih ulaganja u zelenu infrastrukturu u ovoj godini.

Lokacije koje će se dodatno ozeleniti su Park Plemenite općine turopoljske, park na Trgu kralja Tomislava i u Teslinoj ulici, Park dr. Franje Tuđmana, park za pse u Dobrilinoj ulici, dječja igrališta u Kolarevoj, Selnici, u Cvjetnom naselju i Bratstvu, dok će najviše stabala posaditi u novoj klimatskoj šumi u ulici Seljine Brigade u Velikoj Gorici – njih čak 145. Zasaditi će se i novi drvoredi i to u dijelu Pleške ulice te Ulice kardinala Alojzija Stepinca, kao i u ulici dr. Jurja Dobrile.

Jedan od glavnih ciljeva sadnje stabala je periodično povećati broj zelenih površina u urbanom području koje predstavljaju jedan od najznačajnijih segmenata održivog razvoja u urbanom okruženju. Iako sve gradsko zelenilo pridonosi poboljšanju uvjeta stanovanja, drveće posebno s velikim krošnjama, svakako ima svojih specifičnosti. Osim što apsorbira ugljični dioksid i proizvodi kisik, stablo također hladi i pročišćuje zrak, smanjuje buku i apsorbira značajne količine prašine, a u novim naseljima dobra je zaštita od vjetra.

Planiranom sadnjom drvoreda uz prometnice želi se stvoriti ambijent ugodan za boravak na otvorenom, usmjeravanjem pješačkog prometa i prometa motornih vozila te podizanje kvalitete življenja stanovnika grada na estetskoj i zaštitnoj razini (zaštita od buke, zagađenja).

Povećanjem i uređenjem zelenih površina u uređene ekosustave pridonosi se zaštiti prirode i biološke raznolikosti, a sadnjom stabala na igralištima i u parkovima želi se omogućiti kvalitetniji boravak i rekreaciju na otvorenom. U svrhu promoviranja pozitivnih učinaka ozelenjivanja javnih površina proveden je javni upitnik o postojećem stanju zelene infrastrukture u Velikoj Gorici te o budućim potrebama, a na temelju kojeg je u izradi Strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Velike Gorice.