Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv zainteresiranim kandidatima za obavljanje dužnosti suca porotnika i suca porotnika za mladež

Na temelju članka 118. i 119. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13, 33/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20., 21/22. i 60/22) i članaka 41. i 45. Zakona o sudovima za mladež (Narodne novine 81/11, 143/12, 148/13, 56/15. i 126/19) pozivaju se zainteresirani kandidati za obavljanje dužnosti suca porotnika, odnosno suca porotnika za mladež, za podnošenje prijava i to:

- za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Velikoj Gorici – 10 kandidata
- za imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Velikoj Gorici – 8 kandidata
- za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Županijski sud u Velikoj Gorici – 3 muških i 3 ženskih kandidata
- za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Općinski sud u Velikoj Gorici – 5 muških i 5 ženskih kandidata
Kandidati trebaju ispunjen i vlastoručno potpisani obrazac Izjave zajedno sa preslikom osobne iskaznice, odnosno kandidati za suca porotnika za mladež presliku dokaza iz članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež, dostaviti na adresu:

GRAD VELIKA GORICA,
s naznakom „za suce porotnike“
Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica,
ili putem elektronske pošte vijece@gorica.hr, a najkasnije do 25. siječnja 2023. g.

Kandidat za suca porotnika mora ispunjavati slijedeće uvjete:
- mora biti punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,
- ne smije biti član političke stranke niti se smije baviti političkom djelatnošću
Kandidat za suca porotnika za mladež mora ispunjavati slijedeće uvjete:
- mora biti punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,
- ne smije biti član političke stranke niti se smije baviti političkom djelatnošću
- imenuju se iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama
Prijedlog kandidata za suce porotnike/suce porotnike za mladež utvrđuje Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, a imenuje ih Županijska skupština Zagrebačke županije. Prilikom predlaganja kandidata za suce porotnike uvažavat će se odredba članka 123. stavak 2. podstavak 5. Ustava RH, a sukladno kojoj se sudac razrješuje sudačke dužnosti kada navrši sedamdeset godina života.

Dostavljeni osobni podaci kandidata za suca porotnika će se koristiti isključivo za službene potrebe udovoljavanja Zahtjevu Županijskog, odnosno Općinskog suda u Velikoj Gorici, te se isti dalje neće prosljeđivati.

Obrasci (MS Word)