Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za Program sufinanciranja redovitog djelovanja članica za 2023. godinu

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09) te Financijskog plana Zajednice kulturno umjetničkih udruga Grada Velike Gorice za 2023. godinu namijenjenih sufinanciranju programa članica, Upravni odbor Zajednice dana 19. prosinca 2022. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za Program sufinanciranja redovitog djelovanja članica za 2023. godinu

I.
Pozivaju se članice Zajednice kulturno umjetničkih udruga Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu: Zajednica) da predlože programe za sufinanciranje redovitog djelovanja članica u 2023. godini u kategorijama:

A. UDRUGAMA KOJE ČUVAJU TRADICIJSKU (FOLKLORNU) BAŠTINU (ples, pjesma, svirka, ruho ….)
B. ZBOROVI I VOKALNI SASTAVI UZ ILI BEZ INSTRUMENTALNE PRATNJE
C. ZA PRIPREMU I IZVOĐENJE PREMIJERE I/ILI CJELOVEČERNJE DRAMSKE PREDSTAVE KOJA UKLJUČUJE RAD STRUČNIH OSOBA (režiser, scenograf, kostimograf) TE IMA STALNOG VODITELJA
D. OSTALIM UDRUGAMA, ČLANICAMA ZAJEDNICE KOJE NISU OBUHVAĆENE TOČKAMA A., B. I C.

II.
Za sufinanciranje programa u okviru ovog Poziva raspoloživ je UKUPNI iznos od 181.000,00 € (stoosamdesetjedna tisuća eura).
Iznosi sufinanciranja biti će utvrđeni sukladno Kriterijima vrednovanja za kulturno umjetnički amaterizam koje je donio Upravni odbor Zajednice.

III.
Prijavljeni program mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje. U Uputama za prijavitelje, koje su sastavni dio ovoga POZIVA, detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava.

VI.
Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Natječajnu dokumentacija se predaje u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom poštom ili dostavom u Zajednici, obavezno uz naznaku:

„PRIJEDLOZI PROGRAMA/PROJEKTA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI“
„NE OTVARATI“
na adresu:
Zajednica kulturno umjetničkih udruga Grada Velike Gorice
Trg kralja Tomislava 34, 10 409 Velika Gorica
IV kat, ured broj 407

VII.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Od prijavitelja čije prijave imaju nedostatke, a koji ne utječu na sadržaj prijave bitno za ocjenjivanje prijave, može se tražiti naknadno dopunjavanje odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u roku od 3 dana od dana primljene obavijesti.

VIII.
Rok za dostavu prijedloga programa je od 19. prosinca 2022. godine do 19. siječnja 2023. godine.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zajednicavg@gmail.com.

Dokumentacija (ZIP)