Grad Velika Gorica

Obavijesti

Godišnji plan objavljivanja javnih natječaja i poziva namijenjenih udrugama za 2023. godinu.

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15; 37/2021) i članka 14. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 2/22) objavljuje se Godišnji Plan raspisivanja javnih natječaja i poziva za 2023. godinu.

Godišnji Plan – 2023. (PDF)