Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2022. godinu


1. Predmet natječaja:
Dodjela potpora poljoprivrednim gospodarstvima za slijedeće mjere:
1. nabavu nove proizvodne opreme,
2. nabavu voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova,
3. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica,
4. uzgoj cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja,
5. nabavu opreme za ograđivanje površina radi držanja stoke na otvorenom.

1. nabava nove proizvodne opreme
Potpora se dodjeljuje za nabavu/građenje:
a) novih i/ili rekonstrukciju postojećih zatvorenih/zaštićenih prostora za uzgoj bilja,
b) sustava za navodnjavanje i gnojidbu (fertirigaciju),
c) sustava za dodatno osvjetljenje i zasjenjivanje,
d) sustava za poboljšanje mikroklimatskih uvjeta (reguliranje temperature, vlage, atmosfere)
e) sustava za zaštitu od padalina (tuča, kiša, mraz),
f) materijala za ograđivanje i armature u voćnjacima i vinogradima,
g) proizvodnih stolova i polica,
h) pokrovne folije.
Potpora se dodjeljuje u iznosu do 60 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 15.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

2. nabava voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova
Potpora se dodjeljuje za nabavu certificiranih voćnih sadnica, sadnica jagoda i/ili loznih cijepova. Pravo na potporu imaju poljoprivredna gospodarstva koja su posadila najmanje:
- 1000 sadnica jabuka,
- 500 sadnica kruška, malina, kupina, ribizla, borovnica, aronija, šparoga,
- 300 sadnica bresaka, marelica, trešanja, višanja, šljiva, lješnjaka,
- 100 loznih cijepova,
- 100 sadnica oraha,
- 1000 sadnica jagoda,
- 300 sadnica gloga, drena, duda i ruže.
Potpora se odobrava u iznosu do 60 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 15.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.
Potpora za glog, dren, dud i ružu odobrava se samo „ekološkim poljoprivrednicima“.

3. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica
Potpora za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu u visini od 30,00 kn po jednoj pčelinjoj zajednici upisanoj u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza.
Maksimalni broj pčelinjih zajednica koji će se subvencionirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 70. Poljoprivredno gospodarstvo mora imati najmanje 25 pčelinjih zajednica da bi moglo ostvariti potporu.

4. uzgoj cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja
Potpora se dodjeljuje za cvjetne vrste, ljekovito i začinsko bilje uzgojeno u zaštićenom prostoru ili na otvorenom. Pravo na potporu ima poljoprivredno gospodarstvo koje je u tekućoj godini uzgojilo cvijeće, ljekovito i/ili začinsko bilje na površini od najmanje 300 m2 u zaštićenom prostoru ili 200 m2 na otvorenom prostoru.
Potpora se odobrava u iznosu do najviše 7.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

5. nabava opreme za ograđivanje površina radi držanja stoke na otvorenom
Potpora se odobrava za nabavu električnog pastira, stupova i žice za ograđivanje površina radi držanja stoke na otvorenom.
Potpora se odobrava u visini do 60 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 3.000,00 kuna po korisniku.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dobivanje potpore:
Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
- imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu;
- životinje moraju biti upisane u JRDŽ (Jedinstveni Registar domaćih životinja);
-da životinje nisu smještene na području užeg dijela naselja Velike Gorice, sukladno članku 93. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik 10/16, 10/18, 8/19).
Pojedina gradska potpora poljoprivredi korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu.
Za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jedanput. Pojedinom korisniku može se u jednoj proračunskoj godini dodijeliti potpora u ukupnom iznosu do maksimalno 30.000,00 kuna, a jedna mjera ne isključuje drugu.

3. Potrebna dokumentacija:
- odgovarajući zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u 2022. godini
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili elektroničke poljoprivredne iskaznice- ePI),
- preslika osobne iskaznice – za fizičke osobe,
- preslika dokaza o upisu u odgovarajući registar – za pravne osobe,
- preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem;
- izjava o primljenim potporama „de minimis“,
- izjava o statusu poreznog obveznika,
- dokumentirani izdaci za koje se traži potpora (računi, ugovori, uplatnice i sl.)
- upravna pristojba od 20,00 kn.
Po potrebi Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica i na web stranici grada Velike Gorice – www.gorica.hr.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se predati neposredno u pisarnici ili poslati poštom na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica
s naznakom “Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti”.

5. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj za navedene mjere otvoren je do 30.11.2022. godine, odnosno do utroška sredstava.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 6269-947.

Dokumentacija (ZIP)