Grad Velika Gorica

Obavijesti

Anketa o proračunu Grada Velike Gorice za 2023.: do sada više od 300 građana ispunilo anketu

gradskaupravaU tijeku je izrada prijedloga Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu. I ove godine svim građanima je omogućeno da se uključe u izradu prijedloga proračuna ispunjavanjem online ankete.

U anketi za čije će vam ispunjavanje biti potrebno svega nekoliko minuta možete ocijeniti važnost proračunskih izdvajanja za određena područja, ocijeniti važnost sadašnjih i mogućih projekata i programa, navesti za koje stavke mislite da je potrebno povećati ili smanjiti proračunska izdvajanja, a na kraju možete i sami navesti projekte i programe za koje mislite da su bitni za Veliku Goricu.

Anketa se može popuniti do 11. studenoga 2022.

Za sudjelovanje u anketi, kliknite na donju poveznicu i prijavite se preko svog Google (Gmail) računa:

Anketa: Proračun Grada Velike Gorice za 2023. godinu (Google Obrasci)