Grad Velika Gorica

Najave

Dani Europske baštine u Velikoj Gorici 2022. : Održivost kulturne baštine

muzejDani europske baštine je međunarodna manifestacija koja ima za cilj širiti svijest o jednakoj vrijednosti i pripadnosti svekolikih identitetskih obilježja zajednica zajedničkoj europskoj baštini. Manifestacija se organizira svake godine na određenu temu kojom se promovira i problematizira stanje, uloga i zaštita baštine, a tematski okvir unutar kojeg 50-ak zemalja organizira brojne aktivnosti predlaže Europsko vijeće. U Europi manifestacija se organizira od 1984. godine, u Hrvatskoj od 1995. godine, a u Velikoj Gorici od 2013. godine. Prema prijedlogu Vijeća, tema Dana europske baštine 2022. godine je Održivost baštine.
baštine.

PROGRAM:

LIKOVNA KOLONIJA ZA DJECU I MLADE: NARIŠI TUROPOLSKU REČ
(24. rujna 2022., od 10:00 – 18:00 sati)
Otvorenje u subotu, 24. rujna 2022., u 10:00 sati, u Društvenom domu Gradići
Likovna kolonija promovira turopoljski dijalekt, nematerijalno kulturno dobro zaštićeno 2017. godine, na kreativan i zabavan način. Kolonija je organizirana na način da lokalni pisci čitaju svoje tekstove i pjesme na turopoljskom dijalektu, a djeca i likovni umjetnici slikaju pojmove, riječi, sadržaj. Međugeneracijska suradnja najprirodniji je način prijenosa znanja o kulturnom dobru na djecu i mlade.
Organizatori i suorganizatori: KUD „Gradići“, ULIKUM, Ogranak Matice hrvatske Velika Gorica, Udruga „Spark“, Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Prijave za likovnu koloniju do četvrtka, 22.9.2022., do 12 sati na e-mail: gkovacic67@gmail.com

IZLOŽBA UMJETNIČKI VREMEPLOV MUZEJA TUROPOLJA
(28. rujna – 17. studenog 2022. godine)
Otvorenje u srijedu, 28. rujna 2022., u 18:00 sati, Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, Velika Gorica
Autor i kustos izložbe: Valentina Radoš
Izložba „Umjetnički vremeplov Muzeja Turopolja“ otvara se u sklopu Dana europske baštine u Velikoj Gorici 2022. godine čija je ovogodišnja tema održivost baštine. Cilj izložbe je prezentirati dio fundusa likovne zbirke Muzeja Turopolja koja se počela oblikovati osnutkom Muzeja 1960. godine.
Od samih početaka zbirke, kriterij za odabir djela nije isključivo njihova likovna vrijednost nego potreba za očuvanjem i zaštitom radova važnih za kulturu i povijest našega kraja te se nastoje skupljati radovi autora koji su životom i radom vezani uz Turopolje, Pokuplje, Posavinu i Vukomeričke gorice. Tijekom 62 godine muzejskog djelovanja sakupljeno je 475 umjetničkih djela, ponajviše grafika, zatim slijede slike, skulpture, crteži i predmeti primijenjene umjetnosti.
Novi početak izlaganja umjetničkih djela iz fundusa Muzeja Turopolja odlučili smo u najvećem dijelu posvetiti radovima pokojnih umjetnika i umjetnica poput Milke Bedeković, Stjepana i Milana Kičina, Josipa Markuza, Mate Mihinice, Slavka Peršića, Josipa Pukanića, Branka Šenoe, Dragutina Trumbetaša, Dore Vernić Fabijanec i Carla Dragutina Weingärtnera.
Pojam održivosti u baštinskom kontekstu podsjeća nas da su umjetnost i život jedno. Svako djelo u fundusu likovne zbirke priča nam priču o jednom vremenu, prostoru, društvu, ali i pojedincu. Svjedok je našeg identiteta, tradicije i običaja – nekih prošlih vremena koja želimo aktualizirati u sadašnjosti i očuvati za budućnost.

IZLOŽBA I. VELIKOGORIČKI SALON: MAPIRANJE LOKALNE SCENE
(7. listopada – 17. studenog 2022.)
Otvorenje u petak, 7. listopada 2022. u 19:00 sati, GALERIJI GALŽENICA, Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Trg Stjepana Radića 1
Autorica koncepcije: Antonia Vodanović
Kustosice izložbe: Antonia Vodanović, Tea Gudek Šnajdar
S ciljem razvoja, formiranja i unaprjeđenja profesionalne lokalne likovne scene te boljeg povezivanja suvremenih akademskih umjetnika_ca s područja Velike Gorice i uže okolice, odlučili smo pokrenuti izložbeni program ”I. Velikogorički salon: mapiranje lokalne scene” čije će se prvo izdanje održati u sklopu ovogodišnjih Dana europske baštine u Velikoj Gorici.
Cilj je – kao što kaže i naziv skupne izložbe – mapirati akademske/profesionalne umjetnike_ce s ovog geografskog područja, bez obzira na dob, spol i medij djelovanja, odnosno umjetnike_ce, koji su bilo podrijetlom, bilo trenutnim životom i radom, kao i ranijim životom i djelovanjem vezani za područje Velike Gorice te su na taj sudjelovali u kreiranju lokalne scene. Na ovaj način će se nastaviti ranija nastojanja Galerije Galženica da prezentira kvalitetne lokalne umjetnike, u sredini u kojoj djeluju, ali i pružiti prilika mladim neafirmiranim akademskim umjetnicima s ovog područja da predstave svoj rad, stvarajući tako platformu za njihov daljnji rad, istraživanje i prezentaciju.
Na izložbi će se umjetnici predstaviti neovisno o mediju djelovanja (kiparstvo, slikarstvo, grafika, ilustracija, strip, novi mediji, grafički dizajn, produkt dizajn, fotografija, animirani film itd.). Jednom dijelu umjetnika bit će upućeno pozivno pismo za izlaganje, dok će se ostatak umjetnika za sudjelovanje na izložbi moći prijaviti putem raspisanog javnog natječaja. Selekciju prijavljenih kandidata izvršit će kustosice izložbe, ovisno o kvaliteti rada, ispunjavanja uvjeta natječaja, uvažavajući pritom prostorne i financijske okvire za realizaciju ove izložbe.
Sve o izložbi na linku: https://www.pouvg.hr/kultura/koncerti-i-izlozbe/skupna-izlozba-1-velikogoricki-salon-mapiranje-lokalne-scene/

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUP ODRŽIVOST KULTURNE BAŠTINE
13. listopad – 15. listopad 2022., Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Zagrebačka 37
ORGANIZATORI SKUPA: Ministarstvo kulture i medija
Grad Velika Gorica
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za
znanstvenoistraživački i umjetnički rad Velika Gorica
Institut za turizam

Organizacijski odbor: Margareta Biškupić Ćurla, Muzej Turopolja; Željko Cvetnić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Velika Gorica; Anuška Deranja Crnokić, Ministarstvo kulture i medija, Matina Gjurašić, Institut za turizam; Katja Matković Mikulčić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Velika Gorica; Milada Mesarić, Turistička zajednica Grada Velike Gorice; Jasmina Nestić, Filozofski fakultet, Zagreb; Amelio Vekić, Ministarstvo kulture i medija, Konzervatorski odjel u Zagrebu; Vesna Župetić, Grad Velika Gorica, Upravni odjel za društvene djelatnosti

Programski odbor: Ratko Cvetnić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Mirela Hrovatin, Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Zagreb; Jasenka Kranjčević, Institut za turizam, Zagreb; Katja Matković Mikulčić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Velikoj Gorici; Jasmina Nestić, Filozofski fakultet, Zagreb; Martina Ožanić, Ministarstvo kulture i medija, Konzervatorski odjel u Zagrebu; Vesna Župetić, Grad Velika Gorica, Upravni odjel za društvene djelatnosti

Cilj ovog znanstveno-stručnog skupa je teorijski i iskustveno razmotriti temeljna pitanja održivosti kulturne baštine, materijalne i nematerijalne na području kontinentalne Hrvatske, od njene valorizacije, zaštite i revitalizacije do odgovornog upravljanja.
Koncept održivost kulturne baštine razmatrat će se unutar tri tematske cjeline.
Tematska cjelina: Uloga i značaj lokalne zajednice u održivosti kulturne baštine (čuvari baštine: civilno društvo, baštinske ustanove i njihova uloga u održivosti kulturne baštine; suvremeni oblici interpretacije, komunikacije i korištenja kulturne baštine u službi održivosti; održivost baštine u kontekstu lokalnih politika; proces stvaranja, korištenja, tumačenja i širenja informacija i znanja o baštini)

Tematska cjelina: Održivost kulturne baštine kao čimbenik gospodarskog razvoja (kulturni turizam i održivost kulturne baštine; prezentacija, percepcija i revitalizacija kulturne baštine u gospodarstvu i turizmu; primjeri dobre prakse)
Tematska cjelina: Praksa i teorija zaštite, očuvanja i prezentacije kulturne baštine (teorijski i znanstveni pogledi na koncept održivosti u konzervatorskoj i restauratorskoj struci; metode i načini preventivne zaštite kulturnih dobara u cilju njihove održivosti; usklađivanje pristupa, namjene i zaštite kulturnih dobara s održivim razvojem; dostupnost i prezentacija kulturne baštine u doba pandemije i potresa kroz online aktivnosti i digitalizaciju)
Stručna ekskurzija po Turopolju – primjeri obnove kulturnih dobara u Turopolju.
Program obilaska kulturnih dobara Turopolja:

GRAD VELIKA GORICA: Muzej Turopolja
Centar za posjetitelje Turističke zajednice grada Velike
Gorice
VUKOVINA: Župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije
BUŠEVEC: Kapela Sv. Ivana Krstitelja
Etno zadruga Buševec
MRACLIN: Čardak
DONJA LOMNICA: Kurija Modić-Bedeković

Kontakt: kultura@gorica.hr

DaniEUVG2022