Grad Velika Gorica

Obavijesti

Prijavite štetu zbog suše

susaŽupan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dana 30. kolovoza 2022. godine proglasio je prirodnu nepogodu suša za područje grada Velike Gorice zbog velikih šteta na poljoprivrednim kulturama koje su nastale u razdoblju svibanj – kolovoz 2022. godine.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i potpisan.
U Obrascu je potrebno navesti za svaku poljoprivrednu kulturu površinu u ha, ukupan broj stabala ili trsova.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:
• presliku osobne iskaznice,
• kopiju Lista A Zahtjeva za potporu i Lista B Prijave površina za 2022. godinu, te zbrojene površine za svaku kulturu posebno koja se prijavljuje.
Obrazac PN može se preuzeti na stranicama Grada Velika Gorica (www.gorica.hr) ili u zgradi Gradske uprave.
Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.
Obrazac PN i prilozi mogu se dostaviti putem:
- e-pošte: prijava.stete@gorica.hr,
- osobno u Grad Veliku Goricu, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica
- poštom na adresu: Grad Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica s napomenom „Prijava za prirodnu nepogodu- suša“
zaključno sa 7.9.2022. godine

Informacije na tel. 01/62-69-947

Obrazac PN (PDF)